ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραιτείται το συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

panepistimio_aigaiou

Το συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου έκανε γνωστή την παραίτηση των μελών του, λόγω αδυναμίας ουσιαστικής συμβολής στη λειτουργία και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κύριος λόγος των παραιτήσεων είναι ότι η λειτουργία του συμβουλίου έχει πλέον καταλήξει σε μία γραφειοκρατική διαδικασία χωρίς ουσία και προοπτική, μετά από τις τελευταίες αποφάσεις της Κυβέρνησης για τα πανεπιστημιακά συμβούλια.

«Τα όσα αναλάβαμε ως συμβούλιο απέναντι στην Πανεπιστημιακή κοινότητα που μας εψήφισε, σημειώνεται, δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν. Το έργο που επιτελέσαμε περιλαμβάνει πολύ σημαντικά επιτεύγματα, τα οποία αναφέρονται στον Απολογισμό του Συμβουλίου, δεν έχει ωστόσο περιθώριο ανάπτυξης στο πλαίσιο που σήμερα διαμορφώνεται. Το πλαίσιο αυτό είναι πολύ διαφορετικό, ουσιαστικά ανύπαρκτο, σε σχέση με εκείνο που ίσχυε όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας και που διαμόρφωσε τη όλη πορεία και τη σχέση μας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα μέχρι σήμερα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση αναφέρεται αναλυτικά στις αιτίες «που μετατρέπουν το Συμβούλιο, το οποίο είχε εκλεγεί δημοκρατικά με μεγάλη συμμετοχή και πλειοψηφία, σε θεσμό χωρίς ουσιώδη λόγο ύπαρξης».