ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργα τέχνης, αντικείμενα μελέτης για τους μαθητές

14s6sxol

Πορτρέτα Φαγιούμ στις απαρχές της τέχνης των βυζαντινών εικόνων από την έκθεση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ενα ψηφιδωτό από το Μαυσωλείο της Galla Placidia στη Ραβένα. Ο Παντοκράτορας της Μονής Δαφνίου και ο Δίας του Φειδία. Είναι ορισμένα από τα έργα πάνω στα οποία οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου μπορούν να μελετήσουν, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η συνάντηση του χριστιανισμού με τον ελληνισμό».

Το Διαδίκτυο αποτελεί βασικό εργαλείο διδασκαλίας για τα νέα Θρησκευτικά στο γυμνάσιο και το λύκειο. Παράλληλα, στα αναλυτικά προγράμματα υπάρχει πληθώρα κειμένων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, αποσπάσματα των οποίων μπορούν να αποτελέσουν βάση διερεύνησης μιας θεματικής ενότητας. Και μάλιστα, η διδασκαλία μπορεί να γίνει διαθεματική, αφού, για παράδειγμα, προτείνεται στην Α΄ Γυμνασίου συνεργασία του θεολόγου με τον καθηγητή των Εικαστικών για μελέτη της εγκαυστικής τεχνικής και της τέμπερας (τεχνικές του Φαγιούμ). Επίσης, αξιοποιείται ιδιαίτερα το φωτογραφικό υλικό και κυρίως για μελέτη άλλων θρησκειών, όπως, για παράδειγμα, από τη σύγχρονη εβραϊκή ζωή (ανάγνωση Τορά, Τείχος Δακρύων κ.ά.). Τέλος, στην ενότητα «Μονοθεϊστικές θρησκείες: ιουδαϊσμός και Ισλάμ» προτείνεται η προβολή ταινιών Ιρανών σκηνοθετών με πρωταγωνιστές παιδιά (π.χ. του Αμπάς Κιαροστάμι τα «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου», «Το ψωμί και ο δρόμος» και του Εμπραχίμ Φορουζές οι ταινίες «Το κιούπι», «Ο δρομέας», «Οι μπότες»). Βεβαίως, πολλά από αυτά (ταινίες, φωτογραφίες, έργα τέχνης κ.λπ.) υπάρχουν και στο προηγούμενο αναλυτικό πρόγραμμα, ωστόσο η νέα φιλοσοφία του προγράμματος τα καθιστά κεντρικά εργαλεία μελέτης.

Γενικοί σκοποί του μαθήματος είναι, όπως ορίζεται μεταξύ άλλων, «να παρέχει στους μαθητές, ανεξάρτητα από την προσωπική τους θρησκευτική τοποθέτηση, ικανοποιητική κατάρτιση για τη φύση και τον ρόλο του θρησκευτικού φαινομένου, στο σύνολό του και στις επιμέρους εκφάνσεις του, δηλαδή τις μεγάλες και ζωντανές θρησκείες του κόσμου» και «να συνεισφέρει στον ελεύθερο και υπεύθυνο αυτοπροσδιορισμό της προσωπικής ταυτότητας των μαθητών, καθώς και στην ολόπλευρη (θρησκευτική, γνωστική, πνευματική, κοινωνική, ηθική, ψυχολογική, αισθητική) ανάπτυξή τους».