ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιο «εχθρικό» το περιβάλλον για τους νέους

pio-echthriko-to-perivallon-gia-toys-neoys-2151324

Μπορεί ο πρωθυπουργός να εμφανίστηκε από του βήματος της ΔΕΘ ως ένθερμος υποστηρικτής της νεανικής επιχειρηματικότητας και των startups, επί ημερών του όμως είναι που το φορολογικό και το ασφαλιστικό περιβάλλον έγινε ακόμη πιο «εχθρικό» για τον νέο που θα θελήσει να δοκιμάσει την τύχη του στον επιχειρηματικό στίβο. Προσέξτε:

1. Ο φορολογικός συντελεστής για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), γνωστές και ως «εταιρείες του ενός ευρώ», οι οποίες είναι και εξαιρετικά δημοφιλείς στις τάξεις των νέων, αυξήθηκε από το 26% στο 29%. Η προκαταβολή φόρου και για τις ΙΚΕ εκτοξεύτηκε στο 100% με αποτέλεσμα ο φόρος κατά τον πρώτο χρόνο κερδοφόρας λειτουργίας της επιχείρησης να φθάνει στο 58%, εξαντλώντας τα όποια αποθέματα ρευστότητας μπορεί να υπάρχουν.

2. Το ειδικό καθεστώς που ενεργοποιήθηκε το 1993 και επέτρεπε σε έναν μισθωτό να δοκιμάζει την τύχη του στο επιχειρείν, χωρίς να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ, καταργήθηκε με τον «νόμο Κατρούγκαλου». Ο μισθωτός που θα θελήσει να υλοποιήσει μια ιδέα θα πρέπει να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές με συντελεστή ακόμη και άνω του 27% επί των κερδών του.

3. Για πρώτη φορά συνδέθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές με το καθαρό εισόδημα. Σε συνδυασμό με τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης, ο νέος που θα φτιάξει μια ατομική επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα πληρώσει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές τα μισά του κέρδη, ακόμη και αν αυτά είναι… 10.000 ευρώ.

4. Για πρώτη φορά επιβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές ακόμη και σε όσους αμείβονται με μικροποσά μέσω των «αποδείξεων δαπάνης».

5. Στις προσωπικές επιχειρήσεις –ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες– που αποτέλεσαν επί δεκαετίες εργαλείο κυρίως για την οικογενειακή επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός από τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα, επιβλήθηκε και αυξημένος φορολογικός συντελεστής 29%.

Την ώρα που άλλες χώρες εξασφαλίζουν ακόμη και «φορολογική ασυλία» στους νέους για να υλοποιήσουν ένα όνειρο, το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας δεν λαμβάνει καμία μέριμνα για τον νέο που θέλει να υλοποιήσει μια επιχειρηματική ιδέα. Με δύο εξαιρέσεις:

• Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες εξαιρούνται για πέντε χρόνια από την πρώτη έναρξη εργασιών από το τέλος επιτηδεύματος. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουν από περίπου 650 ευρώ κατ’ έτος.

• Για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης παρέχεται η δυνατότητα οι εισφορές για την κύρια ασφάλιση, αντί για 20% επί του εισοδήματος, να υπολογίζονται με συντελεστή 14% για τα πρώτα δύο χρόνια άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και με συντελεστή 17% για τα υπόλοιπα δύο χρόνια.

Στην πράξη βέβαια οι συνθήκες δεν θα είναι τόσο ευνοϊκές. Με τροπολογία που ενσωματώθηκε στη νομοθεσία κατ’ απαίτηση της τρόικας, αυτή η μείωση των εισφορών δεν αποτελεί «χάρισμα» αλλά… δάνειο. «Το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή υπολογιζόμενη επί του μηνιαίου εισοδήματος, προσαυξημένου κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 κατ’ έτος για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητας του ασφαλισμένου κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, υπερβαίνει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ».

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το νέο σύστημα φόρων και εισφορών μειώνει τα φορολογικά βάρη για τους έχοντες λίγα κέρδη της τάξεως των 8.000-10.000 ευρώ ετησίως, καθώς και το νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών βγάζει μικρότερες επιβαρύνσεις σε σχέση με το σημερινό καθεστώς του ΟΑΕΕ και ο φορολογικός συντελεστής έχει μειωθεί από το 26%, που ήταν μέχρι και φέτος, στο 22% (για κέρδη έως 20.000 ευρώ). Αν βέβαια γίνει μια «προσομοίωση» της πραγματικότητας που θα αντιμετωπίσουν οι νέοι από τον καινούργιο χρόνο, θα προκύψει ότι και αυτό το «ευνοϊκότερο» πλαίσιο θεωρείται μη βιώσιμο για έναν νέο. Για κέρδη 10.000 ευρώ, ο πραγματικός συντελεστής κρατήσεων διαμορφώνεται στο 38% ακόμη και αν οι εισφορές υπολογιστούν με συντελεστή 14% (μέσω του «δανείου» που προβλέπει η νομοθεσία).