ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στελέχωση ΕΛΙΔΕΚ με 265 διδάκτορες

Στελέχωση ΕΛΙΔΕΚ με 265 διδάκτορες

Στη Βουλή κατατέθηκε χθες νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τη σύσταση «Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας» (ΕΛΙΔΕΚ), στόχος του οποίου –όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση– είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και η χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία. Από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προκύπτει ότι το προσωπικό του ιδρύματος θα προσλαμβάνεται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, με συμβάσεις μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έμμεσης εντολής διάρκειας τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα αποσπάσεων «από κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή από άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ύστερα από αίτηση των εργαζομένων. Θα χρειάζεται απλώς Κοινή Υπουργική Απόφαση για να καταστεί δυνατή η εν λόγω απόσπαση».

Το νεοσυσταθέν ΕΛΙΔΕΚ θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 240 εκατ. ευρώ, 180 από την ΕΤΕπ και 60 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μάλιστα, πρόσφατα το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα δοθεί προκαταβολή 18 εκατ. ευρώ, με τα οποία σχεδιάζεται η προκήρυξη δύο δράσεων. Η πρώτη αφορά τη χορήγηση υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες.

Η υποτροφία θα ανέρχεται στο ποσό των 900 ευρώ τον μήνα με διάρκεια έως τρία έτη. Οι συνολικά ωφελούμενοι από τη συγκεκριμένη δράση, σε αυτή την πρώτη προκήρυξη, υπολογίζεται να είναι 265 υποψήφιοι διδάκτορες. Η δεύτερη δράση αφορά ερευνητικά προγράμματα διάρκειας από δύο έως τρία έτη. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε έργο σχεδιάζεται να είναι 200.000 ευρώ, από τα οποία τo 60% (κατ’ ελάχιστο) θα διατίθεται για μισθοδοσία νέων επιστημόνων.