ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Οχι» σε περαιτέρω μείωση των μισθών τους λένε οι διοικητικοί δικαστές

dikastirio2

Την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο νέας μείωσης των αποδοχών τους στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα ειδικά μισθολόγια δηλώνουν οι διοικητικοί δικαστές.

Με ανακοίνωση της Ένωσής τους επισημαίνουν πως νέα περικοπή στις αποδοχές των δικαστικών πλήττει περαιτέρω την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Οι διοικητικοί δικαστές στο ψήφισμα της Ενώσεώς τους ζητούν από την κυβέρνηση όχι μόνον να μην προχωρήσει σε νέες περικοπές των μισθών των δικαστών αλλά και να εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις που ήδη έχουν εκδοθεί και τους δικαιώνουν σε ό,τι αφορά τις περικοπές που έγιναν στις αποδοχές τους το 2012.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

«Η Κυβέρνηση, σχεδιάζει περαιτέρω μείωση  των αποδοχών  μισθοδοτούμένων  από το Δημόσιο με βάση  ειδικά μισθολόγια  στα οποία  εντάσσει και εκείνο των δικαστικών λειτουργών , παρά  τις  αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις  Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας  με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές   προηγούμενες   μειώσεις  που έγιναν με τον ν. 4093/2012 Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει ότι σύμφωνα  με τις αποφάσεις  αυτές:

1. Δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε  μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι κατά κανόνα  είναι συνεπείς προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε η σωρευτική επιβάρυνση αυτών να είναι ιδιαίτερα μεγάλη και να είναι πλέον εμφανής η υπέρβαση των ορίων της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών, και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αντί της προωθήσεως διαρθρωτικών μέτρων ή της εισπράξεως των φορολογικών εσόδων από την μη εφαρμογή των οποίων ευνοούνται, κυρίως, άλλες κατηγορίες πολιτών

2. Οι περικοπές αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε εκ του λόγου ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που περιέχει δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, προϋπόθεση, η οποία αποτελεί αναγκαίο όχι όμως και επαρκή όρο για την συνταγματικότητα των εν λόγω περικοπών

Δηλώνει ότι δεν θα αποδεχθεί:

1. Παραβίαση των δικαστικών αποφάσεων και  περαιτέρω  περικοπές  στο κατά τα άρθρα  26, 87 παρ, 1 και 88 παρ.2  του Συντάγματος μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών στο οποίο έχουν ήδη προηγηθεί  τέσσερις αλλεπάλληλες μειώσεις σε σημαντικό ύψος.

2. Την δημιουργία δικαστικών λειτουργών δύο ταχυτήτων.

Αποφασίζει ότι η κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου συνεπάγεται αυτομάτως τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να αποφασίσουμε συλλογικά για τη στάση μας. Το ΔΣ δεσμεύεται από την παρούσα απόφαση να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην πλησιέστερη μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω νομοσχεδίου πρόσφορη ημερομηνία».