ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμπλοκή με τους περιβαλλοντικούς όρους στο Καραϊσκάκη

07s15karaiskaki

Χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργούσε τα τελευταία τρία χρόνια το γήπεδο «Καραϊσκάκης». Το πρόβλημα είναι ότι, μόλις η παράλειψη αυτή έγινε αντιληπτή, στις αρχές του φετινού καλοκαιριού, δεν μπορούσε πλέον να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας του και έτσι επελέγη η… πιο σύντομη οδός της τροπολογίας εν μέσω θέρους. Η ρύθμιση, βέβαια, δεν υποκαθιστά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα πρέπει εκ νέου να καταρτιστεί και να τεθεί σε διαβούλευση για να εγκριθεί.

Οι περιβαλλοντικοί όροι του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης» εγκρίθηκαν με κοινή απόφαση των (τότε) υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού στις 20 Ιουνίου 2003. Η άδεια είχε δεκαετή ισχύ και έληξε το καλοκαίρι του 2013. Φέτος, κατά τη διαδικασία εξέτασης της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία (της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), όπως γίνεται κάθε 1-2 χρόνια για όλους τους αθλητικούς χώρους, η παράλειψη έγινε αντιληπτή και η «Καραϊσκάκης Α.Ε.» ενημερώθηκε ότι η άδεια λειτουργίας δεν μπορούσε να δοθεί.

Στις 25 Ιουλίου η «Καραϊσκάκης Α.Ε.» απευθύνεται στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος ζητώντας ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων (υποστηρίζοντας ότι δεν είχε κινήσει τη διαδικασία λόγω «λάθους εκτίμησης»). Εκεί πληροφορείται ότι αυτό δεν μπορεί πλέον να συμβεί. Κι αυτό γιατί πριν από λίγα χρόνια, με τη νέα νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (ν.4014/11), απαγορεύθηκε η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων που έχουν «λήξει». Επομένως, η εταιρεία θα πρέπει να εκπονήσει και να καταθέσει νέα μελέτη περιβαλλοντικών όρων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς μήνες.

Τη λύση, ως είθισται, ανέλαβε να δώσει η πολιτεία. Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ν.4414/16, 9 Αυγούστου) εντάχθηκε ρύθμιση που επιτρέπει σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας, αλλά όχι απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ή διέθεταν και δεν μπορούν να την ανανεώσουν ελλείψει ΑΕΠΟ, να ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις εγκαταστάσεις αυτές δίνεται προθεσμία δύο ετών για να λάβουν την ΑΕΠΟ.

Λίγες ημέρες αργότερα η «Καραϊσκάκης Α.Ε.» κατέθεσε νέα αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία, με βάση τη νομοθετική ρύθμιση, τη χορήγησε στις 23 Αυγούστου. Να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων της περιφερειακής ενότητας Πειραιά είχε δώσει το «πράσινο φως» για τη λειτουργία του γηπέδου. Πάντως, η «Καραϊσκάκης Α.Ε.» υποστήριξε σθεναρά (προς το ΥΠΕΝ) την άποψη ότι η άδεια περιβαλλοντικών όρων πρέπει να ανανεωθεί και όχι να επανεκδοθεί, καθώς το γήπεδο και ο περιβάλλον χώρος δεν έχει δεχθεί παρεμβάσεις. Το μόνο που έχει αλλάξει στην περιοχή είναι η παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ του περιβάλλοντος χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (τους χώρους στάθμευσης του οποίου χρησιμοποιεί το γήπεδο «Καραϊσκάκης»).