ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γεγονός οι πρώτες ΣΔΙΤ για σκουπίδια

08s16

Από τη θεωρία στην πράξη περνούν Ηπειρος και Κρήτη. Η έγκριση του νέου σχεδιασμού των δύο περιφερειών για τα απορρίμματα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επικυρώνοντας την ολοκλήρωση της επίπονης διαδικασίας αναθεώρησης. Για την Ηπειρο, ειδικότερα, η έγκριση του σχεδιασμού ανοίγει τον δρόμο για τη δεύτερη στην Ελλάδα ανάθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτη. Η πρώτη μονάδα του είδους, στη Δυτική Μακεδονία, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής και θα λειτουργήσει μέσα στο 2017.

Οι δύο περιφέρειες, λοιπόν, είναι οι πρώτες που «συντονίστηκαν» με τον νέο εθνικό σχεδιασμό για τα απορρίμματα. Η μεν Κρήτη δεν χρειάστηκε να περάσει όλη την επίπονη διαδικασία προσαρμογής, καθώς ο σχεδιασμός της για τα σκουπίδια ήταν ο μόνος που είχε προλάβει να αναθεωρηθεί λίγο πριν από την αλλαγή του εθνικού σχεδιασμού και δεν χρειαζόταν ιδιαίτερες μεταβολές. Η δε Ηπειρος χρειάστηκε να «τρέξει» από την αρχή όλη τη διαδικασία, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ομονοεί άμεσα με την περιφέρεια και να προωθεί με μεγάλο επαγγελματισμό την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ως αποτέλεσμα, η Ηπειρος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, έχοντας πρώτη υποβάλει τον φάκελό της για χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ (το κοινοτικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις υποδομές, τις μεταφορές και το περιβάλλον) από το οποίο διεκδικεί 20 εκατομμύρια. Το ποσό αυτό είναι η συμμετοχή Δημοσίου και Ε.Ε. στη σύμπραξη (ΣΔΙΤ) που θα υπογράψει με ιδιώτη (την ΤΕΡΝΑ, η οποία θα συνεισφέρει με 25 εκατ. ιδίων κεφαλαίων) για τη δημιουργία μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων. Μετά την πράξη ένταξης θα κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση για έλεγχο, επομένως η υπογραφή της μπορεί να τοποθετηθεί με μια σχετική ασφάλεια στα τέλη του έτους.

Η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων της Ηπείρου θα είναι η δεύτερη στη χώρα μας που θα πραγματοποιηθεί μέσω αυτού του χρηματοδοτικού μοντέλου, δηλαδή τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Η πρώτη στη Δ. Μακεδονία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. «Σήμερα η κατασκευή βρίσκεται στο 70-80%. Εχουν έλθει τα μηχανήματα στην Ελλάδα και πλέον συναρμολογούνται και τοποθετούνται στη θέση τους», λέει στην «Κ» ο κ. Δημοσθένης Μαυρίδης, γενικός διευθυντής της ΔΙΑΔΥΜΑ (της διαδημοτικής επιχείρησης που ίδρυσαν για την από κοινού διαχείριση των απορριμμάτων οι Δήμοι της Φλώρινας, της Κοζάνης, των Γρεβενών και της Καστοριάς). «Είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2017 και η πλήρης λειτουργία τον Ιούνιο του 2017. Η μονάδα θα λύσει οριστικά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία, οι δυνατότητές της μάλιστα είναι πιο προηγμένες από τους στόχους της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, λ.χ. μπορεί να πετύχει ανακύκλωση 80%, όταν ο στόχος είναι 60%. Τον Φεβρουάριο θα προχωρήσουμε σε νέο διαγωνισμό, για την εκμετάλλευση του βιοαερίου από τα δύο κλειστά κύτταρα των ΧΥΤΑ για την παραγωγή 1,5 MW ενέργειας». Η σύμβαση για το ΣΔΙΤ Δυτικής Μακεδονίας και της ΕΠΑΔΥΜ, θυγατρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις υπεγράφη τον Ιούνιο του 2015 και έχει διάρκεια 25 ετών.