ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανάδειξη του «Μεσαίωνα» της Ακρόπολης

anadeixi-toy-mesaiona-tis-akropolis-2157705

Μια «ολιστική» προσέγγιση επέλεξαν τελικά να ακολουθήσουν τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου όσον αφορά την αποκατάσταση τμήματος του βόρειου τείχους της Ακρόπολης: εκτός από την κλασική φάση της περιοχής Β17 πρόκειται να αναδειχθούν και οι επισκευές που πραγματοποιήθηκαν τον Μεσαίωνα, αφού κι αυτές συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της πόλης.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το ΚΑΣ είχε εξετάσει διεξοδικά τη σχετική μελέτη της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, η οποία προέβλεπε την καθαίρεση του οθωμανικού τμήματος του τείχους σε μήκος πέντε μέτρων, στην περιοχή βόρεια των Προπυλαίων, προκειμένου να αποκαλυφθεί η οχύρωση του 5ου π.Χ. αιώνα.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, το Θεμιστόκλειο τείχος σώζεται σε κακή κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο και η ανάδειξή του θα απαιτούσε συμπλήρωση με νέο υλικό, ενώ η καταστροφή των μεταγενέστερων παρεμβάσεων θα ήταν μη αναστρέψιμη. Καθώς το Συμβούλιο δυσκολευόταν να καταλήξει σε απόφαση, με κάποια μέλη να υποστηρίζουν πως η ιστορική αξία του κλασικού τείχους είναι μεγαλύτερη και άλλα να εστιάζουν στη σπανιότητα καταλοίπων από τη μεσαιωνική Αθήνα, είχε κριθεί απαραίτητη η διενέργεια αυτοψίας, σε συνέχεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συζήτηση.

Το βόρειο τείχος της Ακρόπολης –ένα από τα πρώτα έργα που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα μετά τους Περσικούς Πολέμους– υπήρξε ανέκαθεν συνονθύλευμα διαφορετικών περιόδων, αφού για την κατασκευή του είχαν χρησιμοποιηθεί αρχιτεκτονικά μέλη από τα κατεστραμμένα ιερά, όπως μάρμαρα της κρηπίδας του προ-Παρθενώνα, σπονδύλους και κιονόκρανα του αρχαιότερου ιερού.

Οι πρώτες επείγουσες επεμβάσεις της ΥΣΜΑ στο μνημείο, το οποίο κινδυνεύει κυρίως από τη διάβρωση και την οξείδωση, ενώ αντιμετωπίζει και κάποια στατικά προβλήματα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, εκπονούνται οι μελέτες για αναστηλωτικά έργα μεγαλύτερης κλίμακας, με την ελπίδα ότι θα βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίησή τους.

Η τροποποιημένη μελέτη αποκατάστασης της περιοχής Β17, που θα προβλέπει τη συντήρηση τόσο της κλασικής όσο και της μεσαιωνικής φάσης, θα εισαχθεί εκ νέου προς συζήτηση στο ΚΑΣ.