ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφυγικό: Στις 5.511 οι μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

gre1715995_28036393

Ένα χρόνο μετά την πρώτη μετεγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα, συνολικά 15.384 άτομα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου, από τα άτομα αυτά, 5.511 έχουν ήδη μετεγκατασταθεί σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ 7.961 υποθέσεις βρίσκονται σε αναμονή διάθεσης νέων θέσεων μετεγκατάστασης από τα μετέχοντα στο πρόγραμμα κράτη.

Ωστόσο, «παραμένουν σημαντικές οι προκλήσεις και οι δυσχέρειες στην υλοποίηση του προγράμματος, όπως ο ανεπαρκής αριθμός θέσεων προς μετεγκατάσταση από τα ευρωπαϊκά κράτη, οι μη βάσιμα αιτιολογημένες απορρίψεις αιτημάτων μετεγκατάστασης και ο χαμηλός αριθμός αποδοχών των αιτημάτων για μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων», σημειώνεται σε σχετικό δελτίο τύπου.

Η Υπηρεσία Ασύλου ζητά την επιτάχυνση της διαδικασίας, καθώς «παρά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Υπηρεσίας και τις επανειλημμένες προτροπές προς τα κράτη – μέλη για εντατικοποίηση των ρυθμών μετεγκατάστασης, βρισκόμαστε πολύ μακριά από την υλοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού στόχου».