ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το 60% λάμβανε παράνομα προνοιακά επιδόματα στη Χίο

Το 60% απ’ όσους έπαιρναν επίδομα τυφλότητας στην περιοχή της Χίου
δεν ήταν πρακτικά τυφλοί και επομένως δεν έπρεπε να το λαμβάνουν,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε το ΙΚΑ σε
συνεργασία με το υπουργείο Υγείας.

Το ΙΚΑ προχώρησε την επανεξέταση των δικαιούχων, όταν διαπιστώθηκε
ότι τα προνοιακά επιδόματα τυφλότητας που χορηγούνταν στη Χίο,
υπερέβαιναν κατά πολύ τον εθνικό μέσο όρο.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του ΙΚΑ αναφέρει ότι με τη λειτουργία
του εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από τον
Σεπτέμβριο του 2011, άλλαξε το προηγούμενο καθεστώς πιστοποίησης
αναπηρίας, που χαρακτηρίζονταν από πολυκερματισμό, ανισότητες,
αδικίες, αδιαφάνεια και διευκόλυναν τις πελατειακές σχέσεις, την
αδυναμία ελέγχου και την απουσία ενιαίου μητρώου ατόμων με
αναπηρία.

Το Εθνικό Μητρώο Αναπήρων, υποβοηθά, σύμφωνα με τη διοίκηση του
Ιδρύματος, την παροχή πληροφοριών, διερευνητικών ελέγχων και
στατιστικών δεδομένων, για τη βελτίωση της στόχευσης των πολιτικών
που αφορούν τα άτομα με αναπηρία.

Η διαδικασία επανάκρισης δικαιούχων επιδομάτων τυφλότητας και
απολύτου αναπηρίας, θα συνεχιστεί για το επόμενο διάστημα σε 10
νομούς, που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά αναπηρίας σε σχέση με
τον εθνικό μέσο όρο.

Πηγή: ΑΜΠΕ