ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Π. Θωμόπουλος νέος πρόεδρος της Εθνικής

o-p-thomopoylos-neos-proedros-tis-ethnikis-2159793

Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας εκλέγοντας με συντριπτική πλειοψηφία, 12 υπερ έναντι 1 κατά, τον κ. Παναγιώτη Θωμόπουλο ως νέο πρόεδρο του ομίλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά του κ. Θωμόπουλου ψήφισε το Ταμείο Χρημαπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο όπως ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ μετά από πολύωρη συνεδρίαση, θα τοποθετηθεί για το θέμα μετά το σημερινό Δ.Σ. της ΕΤΕ. Έτσι αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η σχετική τοποθέτηση.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ είχε αντιδράσει στην εκλογή του κ. Θωμόπουλου για τη θέση του προέδρου απειλώντας μάλιστα με σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης για ευρύτερες διοικητικές αλλαγές. 

Η σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας: 

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα, 9/11/2016, το Διοικητικό της Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

 • κ. Παναγιώτης- Αριστείδης (Τάκης) Θωμόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
 • κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
 • κ. Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
 • κ. Arthur Michael Royal Aynsley, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Σταύρος Κούκος, Μη εκτελεστικό μέλος
 • κα Marianne Økland, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Claude Piret, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Ευθύμιος Κατσίκας, Μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Σπυρίδων Λορεντζιάδης, Μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Χαράλαμπος Μάκκας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Παναγιώτης Λευθέρης, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας Δ.Σ. και Επιτροπών ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ. Παναγιώτης (Τάκης) Θωμόπουλος, αμέσως μετά την εκλογή του στη θέση Προέδρου, απευθυνόμενος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε «ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Εθνικής Τράπεζας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της για την οικονομία και την κοινωνία. Παρατήρησε ότι αυτό θα γίνει με απόλυτη συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά και με το βασικό της Μέτοχο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε ότι «η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει δυναμικά την υλοποίηση της στρατηγικής της με σκοπό την επίτευξη των στόχων και των δράσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα θα συνεχίσει να λειτουργεί με προσήλωση στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και με σεβασμό στις εποπτικές αρχές, στους μετόχους και στους πελάτες της. Επιπλέον δήλωσε ότι, η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως βασικού μετόχου, θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Ταμείο, στο πλαίσιο των αρχών που εκπορεύονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο».

Αναλυτικά το βιογραφικό του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, Παναγιώτη-Αριστείδη Θωμόπουλου:

Ο Π. Θωμόπουλος διαθέτει μακρά εμπειρία στον διεθνή τραπεζικό χώρο (συμπεριλαμβανομένων των υπό εξυγίανση Τραπεζών Κρήτης το 1995-1996 και Proton Bank το 2011) και έχει υπηρετήσει σε ανώτατες θέσεις στην Ελλάδα και διεθνώς και συμμετείχε σε πολλές διαπραγματεύσεις με Έλληνες και ξένους οργανισμούς. Έχει διατελέσει ανώτερος οικονομικός εμπειρογνώμονας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ), που εκτός από την επισκόπηση των γενικότερων οικονομικών εξελίξεων, εξέταζε και θέματα του χρηματοοικονομικού τομέα.

Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (TE) και μεταξύ άλλων υπεύθυνος της Διεύθυνσης Τραπεζικής Εποπτείας (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του εξωτερικού), συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος, που ασχολείται και με διεθνή τραπεζικά θέματα, εκπρόσωπος της ΤΕ στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή της ΕΕ και πρόεδρος του Δ.Σ. της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ), που εισήγαγε την ηλεκτρονική διατραπεζική, για τις μισθοδοσίες, συντάξεις, κοινωνικές εισφορές, φόρους κ.λπ.

Έχει διατελέσει επίσης πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και πρόεδρος της Eurobank.