ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιδιώτης έτυχε ευνοϊκής ρύθμισης με την ΕΥΔΑΠ

19s12neroeydap

Μια ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ πέτυχε οικογένεια με σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ύστερα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη. Η αρχική οφειλή ήταν πολύ μεγάλη, λόγω εσωτερικής αφανούς διαρροής. Καθώς η διαρροή δεν είχε γίνει αντιληπτή, το χρέος στην ΕΥΔΑΠ έφτασε σε 2.395 ευρώ!

Υστερα από αίτημα της οικογένειας, η ΕΥΔΑΠ είχε ήδη προβεί στην αναμόρφωση της οφειλής στο ποσό των 895,34 ευρώ, το οποίο, όμως, πάλι δεν μπορούσε να αποπληρωθεί, καθώς το μόνο εισόδημα ήταν μια χαμηλή σύνταξη, ενώ υπήρχαν και άλλες δυσχέρειες (ασθένεια, άνεργο τέκνο).

Τότε η πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο, ζητώντας περαιτέρω μείωση της οφειλής. Υστερα από την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Επιτροπή Αναβάθμισης Παρεχόμενων Υπηρεσιών και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΕΥΔΑΠ εξέτασε το θέμα ως «ειδική περίπτωση» και προέβη σε ριζική αναμόρφωση της οφειλής στο ποσό των 246,23 ευρώ, το οποίο και η πολίτης ρύθμισε σε 12 δόσεις.

Ας σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης, η ΕΥΔΑΠ δεν ευθύνεται αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή από βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλει την αξία της κατανάλωσης. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο σε περιπτώσεις αφανών διαρροών που οφείλονται σε βλάβες των εσωτερικών εγκαταστάσεων και κατόπιν πιστοποίησής τους από την τεχνική υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ, η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε μερική μείωση των οφειλών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την εξάντληση των περιθωρίων της ΕΥΔΑΠ για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της οφειλής, με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που πληρούσε η αναφερόμενη και για τα οποία είχε καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εταιρεία. Μετά την παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της ΕΥΔΑΠ εξέτασε το θέμα και προχώρησε σε ακόμη πιο ευνοϊκή ρύθμιση.

Στο γενικότερο πλαίσιο τώρα, η ΕΥΔΑΠ έχει παρατείνει μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου (κανονικά έληγε στα τέλη Οκτωβρίου) την εφαρμογή του προγράμματος διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος και προσέλευσης του καταναλωτικού κοινού.