ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προς μονιμοποίηση συμβασιούχοι μουσείων

pros-monimopoiisi-symvasioychoi-moyseion-2164546

Τη μονιμοποίηση συμβασιούχων που απασχολούνται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία προβλέπει υπό προϋποθέσεις το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κινητικότητα που ψηφίστηκε προσφάτως από τη Βουλή.

Ειδικότερα, στο άρθρο 47 του νόμου προβλέπεται ότι με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιας επιτροπής, το Δημόσιο μπορεί να παραιτηθεί από την άσκηση ένδικων μέσων ή από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επάνοδος εργαζομένων σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σε φορείς εποπτευόμενους από αυτό, εφόσον οι εργαζόμενοι παραιτηθούν εγγράφως από οποιαδήποτε οικονομική αξίωσή τους που απορρέει από τις σχετικές αποφάσεις, κατά του ελληνικού Δημοσίου ή κατά εποπτευόμενων από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Νομικών Προσώπων.

Οπως διευκρινίζεται βεβαίως εν συνεχεία, η απόφαση θα πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητά της και θα πρέπει να σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια στελέχωσης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Επίσης, η υπουργική απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται στην ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του υπουργείου.

Σημειωτέον ότι αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει εδώ και καιρό και για τους συμβασιούχους των ΟΤΑ. Εφόσον δηλαδή υφίστανται πρωτόδικες αποφάσεις που τους δικαιώνουν, υπάρχει η δυνατότητα παραίτησης του Δημοσίου από τα ένδικα μέσα, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι οι συμβάσεις τους μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου.

Μάλιστα για την περίπτωση των συμβασιούχων στους ΟΤΑ υπήρχε αρχικά η προϋπόθεση ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του φορέα απασχόλησής τους. Η σχετική διάταξη που αφορούσε τη συγκεκριμένη προϋπόθεση τελικώς αποσύρθηκε.