ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνέντευξη στο Δημόσιο σε δύο θεματικές ενότητες

synenteyxi-sto-dimosio-se-dyo-thematikes-enotites-2166147

Δύο θεματικές ενότητες με ερωτήσεις γνωστές αλλά και άγνωστες, που συνολικά θα βαθμολογούνται με χίλια μόρια, περιλαμβάνει η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης στην οποία θα υποβάλλονται οι υποψήφιοι γενικοί διευθυντές, διευθυντές, αλλά και προϊστάμενοι τμημάτων στο Δημόσιο. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Πάνος Σκουρλέτης και Ολγα Γεροβασίλη, καταγράφονται αναλυτικά τα «βήματα» που θα ακολουθηθούν για τη διενέργεια των συνεντεύξεων. Την επιστημονική υποστήριξη της διαδικασίας θα αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ οι υποψήφιοι θα έχουν ειδοποιηθεί τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Πέραν των στοιχείων του φακέλου του κάθε υποψηφίου, τις οργανικές διατάξεις του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις των προϊσταμένων, αλλά και το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης, οι υποψήφιοι καλούνται να τοποθετηθούν σε δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε συνδυασμό με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό και τα στοιχεία του μητρώου. Η δεύτερη αφορά την ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει στόχο να αξιολογήσει τις ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις, καθώς και να διαχειρίζεται κρίσεις.

Κάθε μία ενότητα βαθμολογείται με ανώτατο όριο πεντακοσίων μορίων, ενώ για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας υπό συνθήκες πίεσης καθώς και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

Η διάρκεια της συνέντευξης θα είναι από μισή έως μία ώρα για θέσεις γενικών διευθυντών, από μισή ώρα έως τρία τέταρτα για θέσεις διευθυντών και μισή ώρα για θέσεις προϊσταμένων τμήματος, ενώ οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται σε γνωστές αλλά και άγνωστες ερωτήσεις.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου συμβουλίου.