ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνάντηση Φάμελλου με περιβαλλοντικές οργανώσεις

Συνάντηση Φάμελλου με περιβαλλοντικές οργανώσεις

Την πρώτη τους συνάντηση με τον αναπλ. υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο πραγματοποίησαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, την κάλυψη των εκκρεμοτήτων της χώρας σε σχέση με το δίκτυο Natura 2000 (πχ. σχέδια διαχείρισης και επέκταση δικτύου στον θαλάσσιο χώρο), την υποστήριξη της Επιτροπής Φύση 2000, τη νομοθεσία παραχωρήσεων αιγιαλού, ειδικά στις προστατευόμενες περιοχές, την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για την πλαστική σακούλα, καθώς και το πλαίσιο για πιο συμμετοχικές και ανοικτές διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.

Στη συνάντηση με τον αναπληρωτή ΥΠΕΝ συμμετείχαν εκπρόσωποι των παρακάτω περιβαλλοντικών οργανώσεων: ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, MEDASSET, MOm και WWF Ελλάς. Να σημειωθεί ότι οι οργανώσεις εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την κατάθεση στη Βουλή το σχεδίου νόμου για την κύρωση του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.