ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο η συμμόρφωση της Πολιτείας στις αποφάσεις για μισθούς και συντάξεις δικαστών

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο η συμμόρφωση της Πολιτείας στις αποφάσεις για μισθούς και συντάξεις δικαστών

Για τη μη συμμόρφωση της πολιτείας στις δικαστικές αποφάσεις αρμοδίων δικαστηρίων, (Μισθοδικείου και Ελεγκτικού Συνεδρίου), που έχουν κρίνει ότι οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις των δικαστών αντίκεινται στο Σύνταγμα θα αποφανθεί σε Διοικητική Ολομέλεια το Ελεγκτικό Συνέδριο με πρωτοβουλία της προέδρου του, Ανδρονίκης Θεοτοκάτου.

Η Διοικητική Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου – όχι η δικαστική- θα κρίνει επί του θέματος καθώς έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα μετά την απόφαση του Α' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε  αντισυνταγματικές μειώσεις σε συντάξιμες αποδοχές επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο οποίος και είχε προσφύγει.

Ειδικότερα το Α΄  κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά πλειοψηφία,  έκρινε ότι οι διατάξεις των νόμων 4270/2014 και  4307/2014 σχετικά με τους δικαστικούς λειτουργούς, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων του Συντάγμαος ματος οι οποίες «επιτάσσουν την ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών και συνακόλουθα των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, προς την αρχή του κράτους δικαίου και τα άρθρα 20   και 95   του Συντάγματος και το άρθρο 6 της Ε.Σ.Δ.Α., από τα οποία, σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 88  του Συντάγματος, συνάγεται η υποχρέωση συμμορφώσεως των οργάνων της Πολιτείας προς τις δικαστικές αποφάσεις».