ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο αρχείο η έρευνα για τις εισπρακτικές, δεν διαπίστωσε κακουργηματικές πράξεις η Εισαγγελία

Στο αρχείο η έρευνα για τις εισπρακτικές, δεν διαπίστωσε κακουργηματικές πράξεις η Εισαγγελία

Η πολυετής εισαγγελική έρευνα που αφορούσε εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία, που έχουν αναλάβει την διαχείριση δανείων προς είσπραξη για λογαριασμό τραπεζών, δεν κατέληξε σε διώξεις σε βάρος τους.

Και αυτό διότι κρίθηκε από την αρμόδια εισαγγελέα, ότι οι πρακτικές τους δεν συνιστούν τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και κυρίως αυτό της εκβίασης.

Η έρευνα που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας αφορούσε συνολικά 29 εισπρακτικές εταιρείες και 17 δικηγορικά γραφεία που απασχολούνται με αυτό το αντικείμενο και κατέληξε σε αρχειοθέτηση των σχετικών καταγγελιών για αδικήματα όπως η εκβίαση, η αντιποίηση δικηγορικού επαγγέλματος και άλλα.

Η σχετική δικογραφία με την ένδειξη «αρχείο» έχει ήδη σταλεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, η οποία και είναι αρμόδια να επικυρώσει, ή μη, την αρχειοθέτηση.

Πάντως, από την πολυετή έρευνα την οποία διενήργησε η εισαγγελέας Ευγενία Μαρούδα, προέκυψαν ποινικές ευθύνες ήσσονος σημασίας για έξι εισπρακτικές εταιρείες εναντίον των οποίων ασκήθηκε και ποινική δίωξη, διότι δεν τηρούσαν τους τύπους και δεν είχαν εγγραφεί, όπως θα έπρεπε, στο ειδικό Μητρώο Καταναλωτών. Συνεπώς δεν είχαν νόμιμη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πελατών των τραπεζών για τις οποίες δούλευαν.

Για αυτές τις έξι εισπρακτικές ασκήθηκαν διώξεις σε συνολικά 15 άτομα, υπαλλήλους των εταιρειών και δύο τραπεζών, διότι ήταν θυγατρικές τραπεζών.

Πάντως για τις μεθόδους των εισπρακτικών εταιρειών για τις οποίες έχει γίνει πολύς λόγος κατά καιρούς και εκατοντάδες καταγγελίες, η εισαγγελική έρευνα δεν προχώρησε σε διώξεις για κακουργήματα μιας και όπως αναφέρεται στο σχετικό πόρισμα «δεν προκύπτει ότι οι εταιρείες επεδίωκαν παράνομο όφελος από την επικοινωνία τους με τους οφειλέτες, αλλά ενεργούσαν στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαν  να ζητούν τα οφειλόμενα».