ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο αρχείο, καταγγελίες για αθέμιτες μεθόδους εισπρακτικών

08s10tilefonim

Οι μέθοδοι των εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες έχουν κατά καιρούς καταγγελθεί ως μη νόμιμες από εκατοντάδες πολίτες, που υφίστανται ενίοτε και ταπεινωτικές συμπεριφορές προκειμένου να καταβάλλουν οφειλές από δάνεια, δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα κακουργηματικής φύσεως, όπως είναι η εκβίαση.

Η πολυετής εισαγγελική έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από καταγγελίες πολιτών και του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας δεν οδηγήθηκε σε διωκτικό αποτέλεσμα, αντίθετα η αρμόδια εισαγγελική λειτουργός που έκανε την έρευνα πρότεινε την αρχειοθέτηση των καταγγελλομένων εις ό,τι αφορά τυχόν διάπραξη κακουργημάτων, αποστέλλοντας τη σχετική δικογραφία στην Εισαγγελία Εφετών που είναι αρμόδια να συμφωνήσει ή όχι με την αρχειοθέτηση. Οπως αναφέρεται στο σχετικό εισαγγελικό πόρισμα, «δεν προέκυψε από την έρευνα ότι οι εταιρείες επεδίωκαν παράνομο όφελος από την επικοινωνία τους με τους οφειλέτες, αλλά αντιθέτως ενεργούσαν στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαν να ζητούν τα οφειλόμενα». Η εισαγγελική λειτουργός, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν μπόρεσε να έχει στα χέρια της στοιχεία για εκβιάσεις εις βάρος δανειοληπτών από εισπρακτικές εταιρείες, όπως επίσης στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ του ότι πολλές από αυτές ουσιαστικά αντιποιούνται το δικηγορικό επάγγελμα, μια και πολλά δικηγορικά γραφεία έχουν συνάψει συμβάσεις για την είσπραξη οφειλομένων δανείων. Ελέγχθηκαν συνολικά 29 εταιρείες εισπρακτικού χαρακτήρα και 17 δικηγορικά γραφεία.

Μόνο κατηγορίες ήσσονος σημασίας αφορούν οι ποινικές διώξεις (μη κακουργηματικού χαρακτήρα) για έξι εισπρακτικές εταιρείες, θυγατρικές οι περισσότερες πιστωτικών ιδρυμάτων, που άσκησε η εισαγγελέας Ευγενία Μαρούδα που έκανε την έρευνα. Για παράδειγμα, το ότι δεν είχαν νομίμως καταχωριστεί στο ειδικό Μητρώο Καταναλωτών που επιβάλλει ο νόμος και ως εκ τούτου η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα πολιτών που χρωστούν δεν ήταν απολύτως νόμιμη. Με αυτό το δεδομένο, η εισαγγελέας κινήθηκε με δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος κατά 15 ατόμων, κυρίως εκπροσώπων των εταιρειών αυτών ή υπαλλήλων τους.