ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονικά η εγγραφή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Ηλεκτρονικά η εγγραφή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Ηλεκτρονικά θα υποβληθούν από το επόμενο σχολικό έτος 2017-2018 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η υποβολή θα γίνει μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Για την επίσπευση της διαδικασίας -μέχρι και την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης- το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr θα είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση/διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων της υποενότητας «Προσωπικά Στοιχεία» του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπαιδευτικού, καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΣΥΔ.

Για τη διαδικασία εγγραφής απαιτείται προσωπικός λογαριασμός πρόσβασης στο TAXISNET. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς TAXISNET θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αρμόδια ΔΟΥ για την έκδοσή τους.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών. Κατόπιν της εγγραφής τους στο ΟΠΣΥΔ οι νέοι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν σε μία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, προκειμένου να υποβάλουν (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή) τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου (www.minedu.org.gr) αναφέρει και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι (π.χ. δικαιολογητικά ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο, φωτοαντίγραφο  τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στην Σχολική Ψυχολογία).

Ειδικότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας θα αναρτηθούν άμεσα στο ΟΠΣΥΔ, ενώ οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας συμπλήρωσης ηλεκτρονικού φακέλου με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην εν λόγω ιστοσελίδα.