ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σταθερή διαρροή των μαθητών από τα ΕΠΑΛ

statheri-diarroi-ton-mathiton-apo-ta-epal-2182463

Οι αριθμοί ευημερούν, αφού συνολικά η μαθητική διαρροή βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1980, ωστόσο οι ανισότητες παραμένουν, έστω και αμβλυμένες. Η μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο, όπου ολοκληρώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 4,23%, αλλά στην επαγγελματική εκπαίδευση την οποία επιλέγουν κυρίως παιδιά από οικονομικά ασθενείς οικογένειες εκτινάσσεται στο 11,02%. Το υψηλό ποσοστό αποτυπώνει την απαξίωση των επαγγελματικών σπουδών στην Ελλάδα, που οφείλεται στην κρατική ολιγωρία και στα κοινωνικά στερεότυπα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη για τη μαθητική διαρροή στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση, που δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προκύπτουν τα εξής:

• Βάσει των πρόσφατων (28/2/2017) στατιστικών, η πρόβλεψη της Eurostat για την πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου στην Ελλάδα για το 2016 μειώνεται σε 6,5% από 7,9% το 2015, 13,7% το 2010 και 18,2% το 2000.

• Διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση στα ποσοστά διαρροής μεταξύ τύπων σχολείου και βαθμίδων. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει η επαγγελματική εκπαίδευση (11%), ενώ ο μεγαλύτερος όγκος μαθητών διαρρέει στο Γυμνάσιο (4,23%) σε σχέση με το Δημοτικό (1,79% στις τρεις πρώτες τάξεις και 1,65% στις τρεις μεγαλύτερες) ή στο Γενικό Λύκειο (1,92%).

• Στο Γυμνάσιο, το 93% φεύγει από την Α΄ Τάξη. Στο ποσοστό περιλαμβάνονται και όσοι δεν φοίτησαν καθόλου στο Γυμνάσιο.

• Τα αγόρια εμφανίζουν σταθερά υψηλότερα ποσοστά από τα κορίτσια (μεσοσταθμικά, 3,3% έναντι 2,5%). Μεγαλύτερη απόκλιση των επιμέρους ποσοστών εμφανίζεται στο Γυμνάσιο, όπου τα αγόρια διαρρέουν κατά 35% περισσότερο από τα κορίτσια (4,82% και 3,58% αντίστοιχα). Στο Δημοτικό δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη διαφοροποίηση, ενώ τόσο στο Λύκειο όσο και στα ΕΠΑΛ τα αγόρια «προηγούνται» κατά περίπου 15% στη διαρροή έναντι των κοριτσιών.

• Η μαθητική διαρροή εμφανίζεται μικρότερη στις αστικές περιοχές και ακολουθούν οι ημιαστικές και οι αγροτικές, με μικρή διαφορά. Δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εκτός από την επαγγελματική εκπαίδευση, στην οποία η διαρροή είναι μεγαλύτερη στις αστικές περιοχές και μικρότερη στις ημιαστικές.

• Η περιφέρεια που εμφανίζει ως γενική εικόνα τα μεγαλύτερα ποσοστά διαρροής είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και αυτό αποδίδεται στους τουρκόφωνους πληθυσμούς. Σε αυτήν παρατηρείται η μεγαλύτερη διαρροή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο Γυμνάσιο (8,73%) και στο ΕΠΑΛ (13,36%). Στο ΓΕΛ στην υψηλότερη θέση εμφανίζεται η περιφέρεια Κρήτης (2,68%), η οποία σε όλες τις κατηγορίες είναι κοντά ή πάνω από τους αντίστοιχους συνολικούς δείκτες. Αυτό αποδίδεται στην ενασχόληση πολλών παιδιών με τον τουρισμό. Η Δυτική Μακεδονία εμφανίζει τους χαμηλότερους δείκτες διαρροής σε όλες τις κατηγορίες, με αρκετή διαφορά από την επόμενη περιφέρεια που είναι η Ηπειρος.

• Ανά νομό, τα υψηλότερα ποσοστά διαρροής έχει ο νομός Ξάνθης σε Δημοτικά (6,26%) και Γυμνάσια (15,12%), στα Γενικά Λύκεια ο νομός Ρεθύμνου (4,91%) και στα ΕΠΑΛ ο νομός Φθιώτιδας (16,94%).

• Βεβαίως, σε απόλυτους αριθμούς τα περισσότερα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο είναι στην Αττική, όπου το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού, με τη Δυτική Αττική, η οποία έχει και το χαμηλότερο οικονομικό προφίλ, να έχει τα υψηλότερα ποσοστά.