ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ξεπάγωμα» του Erasmus+ για την Ελλάδα

«Ξεπάγωμα» του Erasmus+ για την Ελλάδα

Την έγκριση για την επανέναρξη της χρηματοδότησης προγραμμάτων Erasmus+ που είχε «παγώσει» για την Ελλάδα από το 2014 έδωσε η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετικά με την Ελλάδα, για το 2017, ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,5 εκατ. ευρώ και από τις δράσεις θα ωφεληθούν περισσότεροι από 4.500 νέοι και δεκάδες οργανώσεις νέων που θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό συμμετέχοντας σε προγράμματα ανταλλαγής, να υλοποιήσουν εθελοντική εργασία και να λάβουν μέρος σε ευρωπαϊκά σεμινάρια και διακρατικές συναντήσεις.

Το Erasmus+, που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2014 για την Ευρώπη, θα διαρκέσει έως και το 2020 και ο προϋπολογισμό του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ.