ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με τροπολογία στο παρά πέντε διασώζεται ο ΕΣΥΔ

me-tropologia-sto-para-pente-diasozetai-o-esyd-2185152

Στο παρά πέντε, λίγες ημέρες πριν ληφθεί η απόφαση για την αναστολή της αναγνώρισης όλων των διαπιστεύσεων που παρέχει ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, με άμεσο κίνδυνο για τις ελληνικές εξαγωγές, κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση. Στόχος της ρύθμισης είναι η συμμόρφωση του εθνικού συστήματος διαπίστευσης με την κοινοτική νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον κοινοτικό κανονισμό 765/2008, ειδικά σε ό,τι αφορά την απαιτούμενη αμεροληψία και ανεξαρτησία των υπηρεσιών διαπίστευσης και την επιτρεπόμενη χρησιμοποίηση των πλεοναζόντων εσόδων του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης. Το σχετικό μάλιστα νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, θα συζητηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος, δηλαδή θα γίνει μία συνεδρίαση μόνο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και στη συνέχεια θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Το θέμα είχε φέρει μετ’ επιτάσεως στο προσκήνιο, το τελευταίο διάστημα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και η Ελληνική Ενωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης HellasCert.

Με το νομοσχέδιο συνίσταται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης», το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στον φορέα εντάσσεται η αυτοτελής λειτουργική μονάδα με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης», η οποία θα αποσπασθεί από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) στο οποίο είχε ενταχθεί με τον νόμο 4109/2013. Το ΕΣΥΔ θα χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, σε φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές και σε εργαστήρια δοκιμών και εργαστήρια μετρολογίας με έδρα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Το ΕΣΥΔ θα διοικείται από επταμελές συμβούλιο, ενώ το προσωπικό που σήμερα ανήκει οργανικά στην αυτοτελή λειτουργική μονάδα ΕΣΥΔ (στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ) θα μεταφερθεί στο νέο ΝΠΙΔ.