ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνες ψυκτικοί με πιστοποίηση από την Κύπρο

ellines-psyktikoi-me-pistopoiisi-apo-tin-kypro-2186465

Στην Κύπρο αναζητούν το… διαβατήριό τους για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας οι Eλληνες ψυκτικοί, πληρώνοντας ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσόν. Και αυτό, διότι το ελληνικό κράτος δεν έχει ενσωματώσει ακόμη στο εθνικό δίκαιο τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ειδικότερα, βάσει του κανονισμού 303/2008 της Ευρωπαϊκής Eνωσης, όσοι χειρίζονταν φθοριούχα ψυκτικά υγρά πρέπει να έχουν πιστοποίηση χειρισμού ψυκτικών υγρών ή άδεια ψυκτικού, που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας της Ε.Ε. Επίσης, οι εταιρείες που προμηθεύουν ψυκτικά υγρά πρέπει να εξασφαλίζουν και να βεβαιώνουν ότι οι αγοραστές των ψυκτικών υγρών διαθέτουν είτε οι ίδιοι είτε οι τεχνικοί τους την κατάλληλη πιστοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση, απαγορεύεται η πώληση ψυκτικών υγρών. Οι όροι αυτοί ελήφθησαν με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων στην Ε.Ε.

Με βάση τον κανονισμό, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) είχε αναλάβει τη χορήγηση πιστοποιητικού στους ενδιαφερομένους, μέσω εξετάσεων που διενεργούνταν από τις Περιφέρειες της χώρας και επαναλαμβάνονταν αρκετές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα για να καλυφθούν οι επαγγελματίες του κλάδου. Ενδεικτικά, για την Περιφέρεια Αττικής το θεωρητικό κομμάτι των εξετάσεων πιστοποίησης, μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, οργανωνόταν σε αίθουσα της Περιφέρειας, ενώ το εργαστηριακό σκέλος των εξετάσεων, δηλαδή οι ασκήσεις, σε εργαστήρια του ΤΕΙ Πειραιά. Τα παράβολα για τα πιστοποιητικά κυμαίνονται από 111 ευρώ έως 206 (οι διαφοροποιήσεις αντιστοιχούν στο είδος του πιστοποιητικού). Στις επιτροπές μετέχουν μηχανικός-εργαζόμενος στην Περιφέρεια, εκπρόσωποι του ΕΟΠΠΕΠ και του οικείου επαγγελματικού σωματείου, και εμπειρογνώμονας του ΤΕΕ.

Στις 17 Νοεμβρίου 2015 εκδόθηκε νέος εκτελεστικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –ο 2067/2015– για τη θέσπιση των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση στη χρήση εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Ωστόσο, όπως δήλωσε στην «Κ» ο Αριστοτέλης Τσιουμπλέκος, προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος και Εργασίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, δεν έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία ο τελευταίος κανονισμός  και δεν μπορούν να οργανωθούν εξετάσεις παρόλο που η Περιφέρεια, με ίδιους πόρους, έχει εξοπλιστεί με τα απαραίτητα όργανα (π.χ. συσκευές ανάκτησης φρέον, μανόμετρα κ.ά.). Από την πλευρά τους, οι Αρχές άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. ζητούν τα εν λόγω πιστοποιητικά για να εγκρίνουν τις εργασίες κλιματισμού που πρέπει να γίνουν σε νέα κτίρια ή σε άλλα που ανακαινίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτονται μειοδοτικές προσφορές σε σχετικούς διαγωνισμούς. Ετσι, εξαιτίας της ολιγωρίας του ελληνικού κράτους, πολλοί Ελληνες ψυκτικοί που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε δουλειές κατασκευής ή ανακαίνισης κτιρίων σε Γαλλία, Βρετανία, Βέλγιο, Ολλανδία κ.ά. αναγκάζονται να απευθυνθούν στην Κύπρο για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Οπως ανέφερε στην «Κ» Ελληνας τεχνικός, το ταξίδι στην Κύπρο μαζί με τα εξέταστρα μπορεί να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ, καθώς ορισμένοι παρακολουθούν και ολιγόωρα μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Εξοδα, που θα μπορούσαν να είχαν περιοριστεί εάν οι εξετάσεις γίνονταν στην Ελλάδα, ενώ και το Δημόσιο θα είχε έσοδα από τα παράβολα των εξετάσεων.