ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διχασμένοι οι Ελληνες για την Ε.Ε.

02s7eurobarometro
elladaeesimaies

Μοιρασμένοι όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι οι Ελληνες, σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου. Συγκεκριμένα, το 34% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. είναι «κάτι καλό», το 32% πως είναι «κάτι κακό», ενώ για το 33% «δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό». Και οι δύο πόλοι αντιθετικών δυνάμεων έχουν ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς από το 2016 στο 2017 τόσο οι υποστηρικτικές της ελληνικής συμμετοχής στην Ε.Ε. απαντήσεις όσο και οι αρνητικές ενισχύθηκαν κατά 3% η κάθε μία, με αντίστοιχη μείωση κατά 6% των ενδιάμεσων απαντήσεων.

Το συγκεκριμένο εύρημα γίνεται ακόμη πιο αξιοσημείωτο, καθώς, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο (που διενεργεί το Ευρωκοινοβούλιο), οι Ελληνες απαντούν στη συγκεκριμένη ερώτηση με πολύ διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους: Συγκεκριμένα, το 57% των ερωτηθέντων πολιτών σε χώρες-μέλη της Ε.Ε. απάντησαν πως θεωρούν «κάτι καλό» τη συμμετοχή της χώρας τους στην Ενωση, έναντι μόλις 14% που το θεωρούν «κάτι κακό». Μάλιστα, η υποστήριξη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ε.Ε. καταγράφηκε ενισχυμένη το τελευταίο διάστημα. «Τα ευρήματα της έρευνας είναι, για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης το 2007, πολύ ενθαρρυντικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι. «Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ε.Ε. να απαντά με μία φωνή στους πολύ έντονους φόβους τους για τις πρόσφατες διεθνείς αναταραχές που έχουν καταστήσει τον κόσμο αβέβαιο και πιο επικίνδυνο».

Οι αιτίες της στάσης των Ελλήνων πολιτών, εκτός από την επίδραση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, φωτίζεται και από τις απαντήσεις τους σχετικά με το πόσο μετράει η γνώμη τους εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το 82% διαφωνεί με τη θέση πως «η φωνή της χώρας τους (σ.σ. της Ελλάδας δηλαδή) μετράει μέσα στην Ε.Ε.», όταν ο μέσος όρος των αρνητικών απαντήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 33%. Αντιστοίχως, το 84% θεωρεί πως η άποψή του (προσωπικά) δεν μετράει στην Ε.Ε. (αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε. 53%), ενώ το 77% θεωρεί πως δεν μετράει η γνώμη του ούτε σε εθνικό επίπεδο (35%).

Οι Ελληνες πολίτες εκτιμούν ότι «τα συμφέροντα της Ελλάδας θα λαμβάνονταν καλύτερα υπόψη εάν δρούσε μεμονωμένα και όχι από κοινού με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.» σε κρίσιμα θέματα εξωτερικής πολιτικής (όπως η αστάθεια στον αραβομουσουλμανικό κόσμο, η αυξανόμενη επιρροή της Κίνας), αν και σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.

Αντιφατικό σε σχέση με την ισχυρή αρνητική τοποθέτηση είναι το εύρημα σύμφωνα με το οποίο οι Ελληνες θα ήθελαν η Ε.Ε. να παρεμβαίνει περισσότερο: για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (86%), της ανεργίας (83%), για την προστασία των εξωτερικών συνόρων (81%), για το μεταναστευτικό (80%), για την υγεία – πρόνοια (78%), για την προστασία του περιβάλλοντος (70%) κ.λπ. Οσον αφορά τις προσδοκίες για την ανάπτυξη, το 71% των Ελλήνων απαντά πως «η κρίση θα διαρκέσει πολλά χρόνια» (30% στην Ε.Ε.), ενώ το 2% θεωρεί πως θα υπάρξει ανάπτυξη τους επόμενους μήνες και το 0% πως «επιστρέφουμε ήδη στην ανάπτυξη»!