ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προ των πυλών τα «πράσινα σημεία»

Προ των πυλών τα «πράσινα σημεία»

Πριν από μερικά χρόνια, η εισαγωγή του «μπλε κάδου» έφερε μια μικρή επανάσταση στην καθημερινότητα. Τώρα, πολιτεία και δήμοι ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα, τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων. Προ ημερών το υπουργείο Περιβάλλοντος θέσπισε προδιαγραφές για τα «πράσινα σημεία» με επτά «ρεύματα» ανακύκλωσης και τώρα το βάρος πέφτει στη χωροθέτησή τους, που κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση είναι.

Η ώρα που τα πρώτα πράσινα σημεία θα αρχίσουν να «φυτρώνουν» στις γειτονιές δεν είναι μακριά. Οι δήμοι τα έχουν συμπεριλάβει στα τοπικά τους σχέδια διαχείρισης και η Ευρωπαϊκή Ενωση τα χρηματοδοτεί. Δεν πρόκειται, όμως, για μια εύκολη υπόθεση: στην ουσία, με τα «πράσινα σημεία» και τη χωριστή διαλογή η ανακύκλωση στη χώρα μας επιχειρείται να οργανωθεί από την αρχή. Το εγχείρημα δεν είναι απλό, αν λάβει κανείς υπόψη του τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και το υψηλό ποσοστό άγνοιας των συμπολιτών μας, ελλείψει συστηματικής ενημέρωσης. Επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από την αρχή: από την αγορά χωριστών κάδων και την εξεύρεση κατάλληλων χώρων, μέχρι τη συλλογή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων.

Πώς θα οργανωθεί, λοιπόν, η ανακύκλωση τα επόμενα χρόνια; Οπως αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη χωροθέτηση των πράσινων σημείων:

• Οι γωνίες ανακύκλωσης είναι μικροί χώροι, έως 50 τ.μ., μέσα σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου ή πλατείες (έως 15% της έκτασης), εντός αδόμητων οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων μεγάλων επιχειρήσεων ή χώρων όπου συναθροίζεται πολύς κόσμος (σχολεία, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.). Σε αυτά μπορεί να συλλέγονται με χωριστούς κάδους μέταλλα, χαρτί, πλαστικά, γυάλινες συσκευασίες, σύνθετες συσκευασίες, βρώσιμα έλαια και λίπη και μπαταρίες. Δεν πρέπει να αποθηκεύουν περισσότερους από 15 τόνους. Οι χώροι πρέπει να είναι ανοικτοί και να ξεχωρίζουν.

• Τα μικρά πράσινα σημεία είναι χώροι έως 1.000 τ.μ. που μπορούν να χωροθετηθούν εντός ή εκτός σχεδίου, ανάλογα με την ικανότητα αποθήκευσης που θα έχουν (σε εντός σχεδίου περιοχές υπάρχει το όριο των 200 τόνων και στις εκτός σχεδίου οι 1.000 τόνοι). Στους χώρους αυτούς θα γίνεται χωριστή συλλογή μετάλλων, χαρτιού, πλαστικών, γυάλινων συσκευασιών, ξύλινων συσκευασιών, βρώσιμων ελαίων και λιπών, μπαταριών, υφασμάτων, μικρών ποσοτήτων αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις κατοικιών, αλλά και από βιοαποδομήσιμα κήπων και πάρκων.

• Τα μεγάλα πράσινα σημεία είναι χώροι άνω του ενός στρέμματος εντός ή εκτός σχεδίου (με αποθηκευτική ικανότητα σε εντός σχεδίου περιοχές 200 – 999 τόνους και στις εκτός σχεδίου πάνω από 1.000 τόνους). Δέχονται τα ίδια απόβλητα με τα μικρά πράσινα σημεία. Μικρά και μεγάλα πράσινα σημεία πρέπει να είναι περιφραγμένα και ελεγχόμενα, ώστε να αποφευχθεί… το πλιάτσικο υλικών, με κανονισμό και ωράριο λειτουργίας.

• Τέλος, τα Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή είναι χώροι από 500 τ.μ. και άνω, εντός ή εκτός σχεδίου, με αντίστοιχη αποθηκευτική ικανότητα με τα πράσινα σημεία (μπορούν να συλλέγονται και ογκώδη απόβλητα).

Νέοι διαχειριστές

Η μεγάλη αλλαγή, ως προς το σημερινό μοντέλο διαχείρισης της ανακύκλωσης (που στις περισσότερες περιοχές είναι οι μπλε κάδοι), είναι ότι τις γωνίες ανακύκλωσης και τα πράσινα σημεία θα τα διαχειρίζονται οι δήμοι, επομένως έχουν άμεσο συμφέρον για την επιτυχία της ανακύκλωσης (θα εκμεταλλεύονται τα υλικά που θα συλλέγονται). Πάντως, στις προδιαγραφές φαίνεται να υπάρχει και ένα σημαντικό λάθος: Τα μικρά πράσινα σημεία πρέπει να μην ξεπερνούν σε έκταση το 1 στρέμμα αν βρίσκονται εκτός σχεδίου, όταν βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας η ελάχιστη αρτιότητα εκτός σχεδίου είναι τα 4 στρέμματα (συχνά περισσότερο). Ομοίως, για τα Κέντρα Εκπαίδευσης, ορίζεται ελάχιστη έκταση 500 τ.μ., εντός ή εκτός σχεδίου, πρόβλεψη που έχει το ίδιο πρόβλημα.

Πάντως η εξεύρεση των κατάλληλων χώρων είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει τις τοπικές κοινωνίες τα επόμενα 2 – 3 χρόνια, τόσο λόγω έλλειψης κατάλληλων (από πλευράς εμβαδού ή θέσης) χώρων, όσο και για το επίπεδο λειτουργίας τους (κάτι που είναι προς το συμφέρον των δήμων να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο).

Οπως ανέφερε σε δήλωσή του ο αναπλ. υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελος, επόμενο βήμα είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των πράσινων σημείων και η σύνταξη προδιαγραφών για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων.