ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα φάρμακα στη θετική λίστα με «φίλτρα»

Νέα φάρμακα στη θετική λίστα με «φίλτρα»

«Φίλτρα» στην εισαγωγή νέων φαρμάκων στη θετική λίστα με τα αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ φάρμακα, με υποχρεωτική έκπτωση ύψους 25% στις τιμές τους και οικονομικά κίνητρα για τα φαρμακεία για την προώθηση των γενοσήμων φαρμάκων περιλαμβάνει το νέο μνημόνιο. Χθες, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός παρουσίασε στους εκπροσώπους του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας τη δέσμη μέτρων που συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης.

Ειδικότερα, στη νέα συμφωνία προβλέπεται η υιοθέτηση φίλτρων για την εισαγωγή νέων φαρμάκων στη θετική λίστα με τα αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ φάρμακα. Ετσι, τα νέα φάρμακα θα εισάγονται στη θετική λίστα, με την προϋπόθεση ότι κυκλοφορούν σε 9 κράτη-μέλη της Ε.Ε., αποζημιώνονται από τους ασφαλιστικούς φορείς σε έξι από αυτά, εκ των οποίων τα τρία διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (HTA). Eπιπλέον, η Ελλάδα υποχρεούται να εφαρμόσει και αυτή σύστημα ΗΤΑ για την εισαγωγή νέων φαρμάκων στη θετική λίστα, στο πλαίσιο του οποίου θα αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, η προστιθέμενη θεραπευτική αξία του προϊόντος σε σχέση με τις υφιστάμενες θεραπείες, η αξιοπιστία των στοιχείων της κλινικής τεκμηρίωσης και η σχέση κόστους – οφέλους του προϊόντος. Για τα νέα καινοτόμα φάρμακα που θα εισάγονται στη θετική λίστα θα ισχύει, εκτός από ενοποιημένο rebate (υποχρεωτική έκπτωση από τις φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΠΥΥ) όγκου, επιπλέον έκπτωση της τάξης του 25% επί της τιμής τους. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά υποχρεούται να θωρακίσει θεσμικά την επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, αλλά και να τη διασυνδέσει με την επιτροπή θετικής λίστας.

Για άλλη μία φορά οι θεσμοί ζητούν την προώθηση των γενοσήμων φαρμάκων, με στόχο αυτά να καλύπτουν έως τον ερχόμενο Δεκέμβριο το 40% του συνολικού όγκου των χορηγούμενων εκτός νοσοκομείων φαρμάκων. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκαν οι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφησης ανά γιατρό και κυρίως η θέσπιση οικονομικού κίνητρου (πιθανότατα με παρεμβάσεις στο ποσοστό κέρδους) για τους φαρμακοποιούς. Τέλος, προβλέπεται να ορισθούν κλειστοί προϋπολογισμοί ανά θεραπευτική κατηγορία με ταυτόχρονη ενσωμάτωση υποχρεωτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ενώ ο ΕΟΠΥΥ καλείται να αξιολογήσει και να ελέγξει τη συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών.