ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταφορά ανεμογεννητριών με «κόστος» για το ορεινό τοπίο

Μεταφορά ανεμογεννητριών με «κόστος» για το ορεινό τοπίο

Τελικώς πόσο μεγάλη επιτρέπεται να είναι η επέμβαση στο τοπίο για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών στη θέση που θα τοποθετηθούν; Οπως προκύπτει από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το υπουργείο Περιβάλλοντος επέτρεψε με εγκύκλιο τον διπλασιασμό του πλάτους των δασικών δρόμων, ώστε να φθάνει ακόμα και τα 10 μέτρα.

Οι δασικές υπηρεσίες υπερασπίζονται την απόφαση, προτάσσοντας την υποχρέωση του εργολάβου να αποκαταστήσει το τοπίο μετά τη μεταφορά των ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με τον Συνήγορο όμως, η επέμβαση είναι μεγάλη και θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στα τεχνικά έργα του αιολικού πάρκου.

Η υπόθεση έχει φθάσει στον Συνήγορο του Πολίτη μετά καταγγελίες πολιτών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που διαπίστωσαν πολύ μεγάλες επεμβάσεις σε ορεινούς όγκους για τη μεταφορά των τμημάτων των ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή. Η δυνατότητα διπλασιασμού του πλάτους των δασικών οδών τρίτης κατηγορίας χωρίς η παρέμβαση αυτή να συμπεριληφθεί στα συνοδά έργα του αιολικού πάρκου δόθηκε με εγκύκλιο της τότε Ειδικής Γραμματείας Δασών το 2013. Οπως αναφέρει, «στις περιπτώσεις έργων που απαιτείται διέλευση οχημάτων μεταφοράς ογκώδους εξοπλισμού (…) μπορεί να εγκρίνεται στο άκρως δυνατό μέτρο η πέραν των 5 μέτρων καταστρώματος διάνοιξη της δασικής οδού και κατ’ ανώτερο έως 10 μέτρα, κατά παρέκκλιση των προδιαγραφών της δασικής οδοποιίας. Το επιπρόσθετο κομμάτι θεωρείται προσωρινό και πρέπει να αποκαθίσταται περιβαλλοντικά».

Είναι όμως αυτό εφικτό (και νόμιμο); Τον Μάιο του 2016 ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε στο υπουργείο Περιβάλλοντος ότι η εγκύκλιος «έρχεται σε σύγκρουση με τις αρμοδιότητες των δασαρχείων, όσο και την περιβαλλοντική νομοθεσία». Περαιτέρω, «τα κλειστά σημεία των στροφών είναι συνήθως τα σημεία ρεμάτων ή φαραγγιών, τα οποία λόγω της διέλευσης των υδάτων παρουσιάζουν αυξημένη βλάστηση και ιδιαιτερότητες στο τοπίο. Μπορεί να θεωρείται μικρό τμήμα σε σχέση με το μήκος της οδού, η διαμόρφωση όμως μεγάλου πλάτους οδοστρώματος καταστρέφει δυσανάλογα το τοπίο (…) και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δασική οδός». Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, για να δημιουργηθεί ένα «καθαρό» οδόστρωμα 10 μέτρων, η επέμβαση είναι πολλαπλάσια λόγω των επιχώσεων. Ο Συνήγορος ζητεί την ανάκληση της εγκυκλίου.

Η αρμόδια γενική γραμματεία του ΥΠΕΝ δεν έχει ακόμα απαντήσει. Η Γενική Διεύθυνση Δασών, πάντως, υπερασπίστηκε την εγκύκλιο, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις θα είναι «ασφαλώς τεκμηριωμένες» και η επέμβαση «ακολουθείται από πλήρη αποκατάσταση του δασικού χώρου», σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Σημειωτέον, παρόλο που η επικοινωνία του Συνηγόρου με τις Αρχές γίνεται σε τέτοια ζητήματα μόνο σε ενδοϋπηρεσιακό επίπεδο, στον Συνήγορο έφθασε πριν από λίγες ημέρες και «παρέμβαση»… του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Παραγωγών Ηλεκτρισμού Ελλάδος υπέρ της εγκυκλίου.