ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενστάσεις φαρμακοποιών για νέα κοινωνικά φαρμακεία

Ενστάσεις φαρμακοποιών για νέα κοινωνικά φαρμακεία

Ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα ίδρυσης νέων κοινωνικών φαρμακείων, μετά την εφαρμογή του νόμου για τη δωρεάν παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, θέτει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ). Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, τα κοινωνικά φαρμακεία εν μέσω κρίσης προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες που αδυνατούσαν να πληρώσουν για τα φάρμακά τους. Ωστόσο από τον Αύγουστο και μετά οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα φάρμακά τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία με τους ίδιους όρους που τα λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι και ήδη κάποια κοινωνικά φαρμακεία έχουν αλλάξει προσανατολισμό προσφέροντας φάρμακα σε ιδρύματα και χώρους φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών.

Ο ΠΦΣ, με αφορμή αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι δήμοι έχουν εξαγγείλει την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία δημοτικών κοινωνικών φαρμακείων, σε συνεργασία και με πόρους των περιφερειών, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και την πρόεδρο του ΕΟΦ Αικατερίνη Αντωνίου, στην οποία θέτει ερωτήματα για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών φαρμακείων και την αναγκαιότητά τους.

«Εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν υφίσταται καθορισμένο και σαφές πλαίσιο σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία που να ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων», αναφέρει ο ΠΦΣ στην επιστολή. Ο Σύλλογος σημειώνει δε ότι έχει ζητήσει από τον υπουργό «την κατάργηση των κοινωνικών φαρμακείων, τα οποία ομολογουμένως προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες κατά την περίοδο της κρίσης. Η ειδοποιός όμως διαφορά είναι ότι τα ήδη λειτουργούντα κοινωνικά φαρμακεία ήσαν αποτέλεσμα κινητοποίησης των τοπικών κοινωνικών που ευαισθητοποιήθηκαν και έδωσαν εθελοντικές λύσεις, και ουχί “επαγγελματικά” κοινωνικά φαρμακεία όπως τα υπό ίδρυση δημοτικά». Σύμφωνα με τις καταγγελίες συλλόγων φαρμακοποιών υπάρχουν περιπτώσεις δήμων που αντλούν κοινοτικούς πόρους για να ιδρύσουν κοινωνικά φαρμακεία, προσλαμβάνοντας και προσωπικό, χωρίς να διευκρινίζουν ποιοι είναι οι δικαιούχοι των παροχών αυτών των φαρμακείων.

«Κανείς δεν περισσεύει», δήλωσε στην «Κ» ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος, Γ. Πατούλης. Ο ίδιος, αφού σημειώνει ότι «κατ’ αρχάς θα πρέπει η πολιτεία και όσοι δεν βοήθησαν όσο μπορούσαν εν μέσω κρίσης να ευχαριστήσουν όλες τις προσπάθειες που έγιναν εν μέσω κρίσης για να βρει ο ανασφάλιστος υπηρεσίες υγείας», τονίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανάγκες για παροχή δωρεάν φαρμάκων σε αδύναμους πολίτες, καθώς το νέο πλαίσιο δεν απαλλάσσει τους ανασφάλιστους από τη συμμετοχή στη δαπάνη, στην οποία δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν.