ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ανοίγουν» τα σύνορα για τις έρευνες σοβαρών ποινικών υποθέσεων

«Ανοίγουν» τα σύνορα για τις έρευνες σοβαρών ποινικών υποθέσεων

Σημαντικές αλλαγές, που αναμένεται να λύσουν τα χέρια των δικαστικών αρχών σε έρευνες για σοβαρές υποθέσεις για τις οποίες διατυπώνονται αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιφέρει η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία, κοινοτικής οδηγίας που αφορά τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Εντολή Ερευνας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ.Σταύρος Κοντονής ανάρτησε το περιεχόμενο της οδηγίας σε δημόσια διαβούλευση πριν το καταθέσει στη Βουλή προς επικύρωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες σύντομα θα καταστούν τμήμα της ελληνικής νομοθεσίας και αφορούν στον συντονισμό των ερευνών για τη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών, προβλέπεται.

1. Η υποβολή αιτημάτων για άρση τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου να χορηγηθούν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς από πιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης η υποβολή αιτημάτων για άρση του απορρήτου τηλεπικοινωνιών ( τηλέφωνα, διαδίκτυο και λοιπά).

2. Η εξέταση μαρτύρων που είναι σημαντικοί για την έρευνα μιας ποινικής υπόθεσης μεταξύ των κρατών μελών με την χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η τηλεδιάσκεψη η την οπτικοακουστική μετάδοση. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με πραγματογνώμονες σε ποινικές υποθέσεις που μπορούν να εξεταστούν και η κατάθεσή τους να μεταδίδεται σε τηλεφωνική διάσκεψη, η άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση.

3. Σημαντική είναι η ρύθμιση που προβλέπει την προσωρινή μεταγωγή προσώπου που κρατείται σε ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο, με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εξέτασή του με την προϋπόθεση ότι θα επανέρχεται στην αρχική του θέση, δηλαδή στο κράτος που ήταν κρατούμενος.

Για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων που φέρνει στη νομοθεσία μας η κοινωνική οδηγία για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, κατά το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές, η άλλες αρχές, αν εκτελούν ανακριτικό έργο με την προϋπόθεση ότι η απόφαση τους θα επικυρώνεται από εισαγγελικό λειτουργό.

Οι τεράστιες δυνατότητες που δίνει η εν λόγω κοινοτική οδηγία για τη διερεύνηση υποθέσεων κυρίως μαύρου χρήματος και οικονομικών εγκλημάτων, μπορούν να κινηθούν στο πλαίσιο κάθε ποινικής διαδικασίας από τις δικαστικές αρχές και βεβαίως στο πλαίσιο των εκδόσεων και της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.