ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νόμιμες οι επιτροπές για τους πρόσφυγες

Νόμιμες οι επιτροπές για τους πρόσφυγες

Δεν προσκρούει στις συνταγματικές διατάξεις και είναι καθόλα νόμιμη η συγκρότηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, στις οποίες μετέχουν και εν ενεργεία δικαστές από τα διοικητικά δικαστήρια, αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση της Ολομέλειας επέλυσε ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με την εκκαθάριση χιλιάδων υποθέσεων προσφύγων που αιτούνται άσυλο καθώς απορρίφθηκαν οι προσφυγές που είχαν κατατεθεί από σωματεία και συλλογικότητες όπως το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, η Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα των Προσφύγων, που αμφισβητούσαν τη συνταγματικότητα της σύνθεσης αυτών των ανεξάρτητων επιτροπών που συστάθηκαν με νόμο το 2016.

Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου απέρριψε τις αιτιάσεις τους που επικεντρώνονταν στη συμμετοχή σε αυτές τις επιτροπές εν ενεργεία δικαστικών και αποφάνθηκε, ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της αμεροληψίας από το γεγονός ότι οι δικαστές που συμμετέχουν στις εν λόγω επιτροπές, θα μετέχουν ενδεχομένως μελλοντικά στα Διοικητικά Εφετεία, που θα κληθούν να δικάσουν υποθέσεις  με αίτημα την ακύρωση κάποιων πράξεων των επιτροπών αυτών.

Επίσης, η Ολομέλεια απέρριψε τον ισχυρισμό των δυο Σωματείων ότι η σύνθεση των εν λόγω επιτροπών έπρεπε να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση, όπως και έγινε.

Στην  Ολομέλεια του ΣτΕ είχαν παραπεμφθεί λόγω σπουδαιότητας οι δύο αυτές υποθέσεις από την αυξημένη 7μελή σύνθεση του Δ΄  Τμήματος.