ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγές στα ιδιωτικά σχολεία

Αλλαγές στα ιδιωτικά σχολεία

Αλλάζει ο νόμος Φίλη για την ιδιωτική εκπαίδευση που ψηφίστηκε το 2016, μετά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Το κύριο ζήτημα των συζητήσεων με τους θεσμούς ήταν η αιτιολόγηση και ο έλεγχος των απολύσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Οπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας, οι ρυθμίσεις για τις απολύσεις των εκπαιδευτικών που θα συμπεριληφθούν στο συμπληρωματικό μνημόνιο, προβλέπουν:

• Με απόφαση του υπουργού Παιδείας συγκροτείται ανεξάρτητη επιτροπή από έναν πρωτοδίκη ως πρόεδρο και δύο πρωτοδίκες ως μέλη. Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρίστανται ως παρατηρητές εκπρόσωπος της ομοσπονδίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών ΟΙΕΛΕ και εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης.

• Η επιτροπή θα εξετάζει εάν η σύμβαση εργασίας εκπαιδευτικού καταγγέλθηκε νομίμως και αν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή όχι. Η αρμοδιότητα της επιτροπής θα έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα.

• Η καταγγελία σύμβασης εργασίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη έκθεση που συντάσσεται την πρώτη χρονιά από τον διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου και τη δεύτερη χρονιά από τον διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου και τον οικείο σχολικό σύμβουλο.

• Η επιτροπή θα πρέπει να αποφαίνεται εντός εξήντα ημερών από την καταγγελία της σύμβασης και να υποβάλει στον αρμόδιο διευθυντή εκπαίδευσης σχετική πρόταση η οποία έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Ο διευθυντής εκπαίδευσης έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει σχετική απόφαση εντός τριών ημερών. Μετά την έκδοση της απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν δικαστικά κατά της απόφασης.

• Οι αποζημιώσεις (απόλυσης ή συνταξιοδότησης) των εκπαιδευτικών ορίζονται με βάση την εργατική νομοθεσία.

Επίσης, σύμφωνα με το υπουργείο ρυθμίζονται ως εξής τα ακολούθα θέματα:

• Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης των εργαζομένων στα φροντιστήρια παραμένει στις 21 διδακτικές ώρες.

• Η χορήγηση παρέκκλισης για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία χορηγείται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου που ισχύει για τα δημόσια νηπιαγωγεία και εφόσον οι διδάσκοντες την παρέκκλιση έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους.

• Κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα, πέραν του ωρολογίου προγράμματος, θα δηλώνεται στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης. Για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες –πέραν του ωρολογίου προγράμματος– απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί του σχολείου, για συμπλήρωση των ωρών τους. Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και εάν οι ώρες ενός μαθήματος δεν επαρκούν ώστε οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο, ανατίθενται κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς αυτούς άλλες δράσεις, όπως πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση γλωσσομάθειας κ.ά.

Το υπουργείο έκανε λόγο για «επιτυχία του υπουργείου που έχει ως αποτέλεσμα να διασφαλιστούν η εργασιακή προστασία των εκπαιδευτικών από τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, αλλά και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης».

Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επικρίνουν τη ρύθμιση. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, Μπάμπης Κυραϊλίδης, δήλωσε ότι «η σοβιετικοποίηση των ιδιωτικών σχολείων συνεχίζεται σε ακόμη χειρότερη μορφή. Τα ιδιωτικά σχολεία συνεχίζουν να βρίσκονται υπό ιδεοληπτικό διωγμό και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται ενάντια στην εμμονή και στην ιδεοληψία που θέλει να τα μεταβάλει σε μπολσεβίκικου τύπου κομματικό-κρατικό σχολείο». Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι «με μεγάλη έκπληξη το Δ.Σ. πληροφορήθηκε από την ιστοσελίδα του υπουργείου τη δήλωση του υπουργού, ότι δήθεν δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στον νόμο Φίλη. Ομως, εσκεμμένα αποκρύπτει ο κ. Γαβρόγλου ότι εφόσον η αρμόδια επιτροπή που θα κρίνει τις απολύσεις των εκπαιδευτικών δεν αποφασίσει εντός 60 ημερών, ο εκπαιδευτικός απολύεται αυτοδίκαια (!). Αυτό σημαίνει “ελεύθερες απολύσεις”. Επειδή η μισή αλήθεια είναι το μεγαλύτερο ψέμα, προκαλούμε τον υπουργό να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της διάταξης. Τονίζουμε, για μία ακόμη φορά, ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του νόμου Φίλη, που επανέφερε τη συνταγματική νομιμότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση, θα βρει αντίθετους τους χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία».