ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Toν Αύγουστο η νέα υπηρεσία για υποθέσεις φοροδιαφυγής

Toν Αύγουστο η νέα υπηρεσία για υποθέσεις φοροδιαφυγής

Την ίδρυση αυτόνομης υπηρεσίας, υπαγόμενης στο υπουργείο Οικονομικών, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση οικονομικού εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνώνται μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λοιπών οικονομικών αδικημάτων, συμφώνησαν θεσμοί και κυβέρνηση.

Η νέα υπηρεσία θα τεθεί σε λειτουργία από 1ης Αυγούστου 2017. Το θέμα είχε αναδείξει η «Κ» προ τριών εβδομάδων, σημειώνοντας ότι ζητούμενο είναι η αποφόρτιση των φορολογικών ελεγκτικών μηχανισμών από τις εισαγγελικές παραγγελίες, καθώς και η πληρέστερη τεκμηρίωση και επιτάχυνση των ερευνών σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο, οικονομικός εισαγγελέας ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας Εφετών από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας.

Ο οικονομικός εισαγγελέας για τη διερεύνηση των υποθέσεων θα δύναται να δίνει εντολές έρευνας στους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς και σε ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους που θα στελεχώνουν τη νέα υπηρεσία. Περαιτέρω, εκ των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα μπορεί να ζητεί τη διενέργεια προανάκρισης ή προκαταρκτικής έρευνας μόνο στους τελωνειακούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και μόνο για υποθέσεις που εμπίπτουν στις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Οι υπόλοιποι προανακριτικοί υπάλληλοι της ΑΑΔΕ θα μπορούν να διενεργούν προανάκριση με εισαγγελική παραγγελία, η οποία όμως θα εκδίδεται μόνο έπειτα από αίτημα της ελεγκτικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ. Ερευνες θα μπορούν να διενεργούν και οι κατά τόπους εισαγγελείς πρωτοδικών με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε απαραίτητη πληροφορία, χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς περί φορολογικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου και περί προσωπικών δεδομένων. Επίσης, με αιτιολογημένη διάταξη, θα μπορούν να προβαίνουν σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων. Μάλιστα, η διάταξη θα εκδίδεται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του διερευνουμένου (σ.σ.: θα έχει ωστόσο δικαίωμα προσφυγής εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίησή της) και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η διάταξη θα γνωστοποιείται και στην ΑΑΔΕ, η οποία επίσης θα μπορεί να προβαίνει στα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης. Εάν η δικογραφία αρχειοθετηθεί, τότε η διάταξη αίρεται αυτοδικαίως.

Τέλος, ο οικονομικός εισαγγελέας μπορεί να γνωστοποιεί εγγράφως στην ΑΑΔΕ πιθανολογούμενες παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας διαβιβάζοντας παράλληλα και τα αντίστοιχα στοιχεία. Η Αρχή μπορεί να αξιοποιεί τις πληροφορίες, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί, εφόσον το επιθυμεί. Ωστόσο, ο εισαγγελέας δεν υποχρεούται να γνωστοποιεί στοιχεία στην Αρχή εφόσον κρίνει ότι αυτό θα δυσχεράνει ουσιωδώς την ποινική έρευνα.