ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον Ιβάν Σαββίδη το 19,63% του Mega

Στον Ιβάν Σαββίδη το 19,63% του Mega

Στον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη πέρασε το 19,63% της «Τηλέτυπος» (Mega Channel), ποσοστό που μέχρι χθες ανήκε στην Πήγασος Εκδοτική (συμφερόντων Φώτη Μπόμπολα).

Πρόκειται για ποσοστό που αποτελούσε ενέχυρο για τα τραπεζικά δάνεια της Πήγσος. Η τελευταία διατηρεί στην Τηλέτυπος ποσοστό 13,09%. Το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες σε 5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 75% θα αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή χρεών σε τράπεζες και το υπόλοιπο 25% για την πληρωμή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους.

Η μεταβίβαση των μετοχών επιβεβαιώθηκε με ανακοινώσεις που εξέδωσαν στο Χρηματιστήριο η Πήγασος και η Τηλέτυπος. Αν και σε καμία από τις ανακοινώσεις δεν αναφέρεται ο νέος μέτοχος της Τηλέτυπος, πηγές που βρίσκονται τόσο κοντά στην πλευρά Μπόμπολα όσο και κοντά στην πλευρά Σαββίδη επιβεβαίωσαν τις σχετικές πληροφορίες.

Στην ανακοίνωση της «Πήγασος» στο Χρηματιστήριο αναφέρεται: «Κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει, ότι προέβη σε πώληση 19.791.879 κοινών ονομαστικών μετοχών της «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ήτοι ποσοστού 19,6361% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και μετέβαλε το ποσοστό συμμετοχής της στην  ως άνω Ανώνυμη Εταιρία, από 32,7321%, σε 13,0961%»