ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξώδικη διαμαρτυρία δικηγόρων κατά ΕΦΚΑ

Εξώδικη διαμαρτυρία δικηγόρων κατά ΕΦΚΑ

Με ποινικές διώξεις απειλούν οι δικηγόροι ως προς τη «διαχείριση» και τον υπολογισμό του ΕΦΚΑ. Μεταξύ άλλων, καταγγέλλουν ότι δεν έχει γίνει για όλους ο συμψηφισμός με τα γραμμάτια προείσπραξης, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί το ζήτημα του πιστωτικού υπολοίπου. Η ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων απέστειλε στον ΕΦΚΑ εξώδικη διαμαρτυρία και δήλωση μετ’ επιφυλάξεως δικαιωμάτων.

Αντικείμενο του εξώδικου είναι, όπως επισημαίνουν, ότι δεν έχουν αφαιρεθεί τα προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά από τα γραμμάτια προείσπραξης, από τις εισφορές που πρέπει να καταβάλουν για τον ΕΦΚΑ. Επίσης, δεν έχει αποσαφηνιστεί εγγράφως ότι σε περίπτωση που έχει καταβληθεί μεγαλύτερο από το οφειλόμενο ποσό, τότε αυτό θα μεταφέρεται ως πιστωτικό υπόλοιπο για το επόμενο έτος.