ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κριτική από φιλολόγους για το μάθημα της Ιστορίας

Κριτική από φιλολόγους για το μάθημα της Ιστορίας

Δριμεία κριτική στις προτεινόμενες αλλαγές στη διδασκαλία της Ιστορίας που προτείνει επιτροπή του υπουργείου Παιδείας εξαπολύει η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων. Τις εν λόγω προτάσεις χαρακτηρίζουν σε ανακοίνωσή τους «χαριστική βολή στο μορφωτικό υπόβαθρο των Ελλήνων μαθητών», εφόσον βέβαια εφαρμοστούν, έπειτα μάλιστα από την «υποβάθμιση του μαθήματος Ιστορίας στο λύκειο». «Με την αντίληψη ότι πρέπει να αρθεί “η πρωτοκαθεδρία της πολιτικής ιστορίας” και η διδασκαλία να στραφεί αποκλειστικά στην κοινωνική, οικονομική, […] στην τοπική ιστορία και τη μουσειακή εκπαίδευση, υποβαθμίζεται η διάκριση στις βασικές χρονικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας και προκαλείται σύγχυση και αδυναμία στους μαθητές να εντάξουν τα γεγονότα και όλες τις εξελίξεις στον χρόνο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ενδεικτικά, για τη διδασκαλία της Μυθολογίας στη Γ΄ Δημοτικού προτείνεται η διδασκαλία των ελληνικών μύθων να γίνεται με αναφορές σε μύθους άλλων λαών χωρίς, όμως, μνεία στις πολιτικές και πολιτισμικές διαδικασίες των προϊστορικών κοινωνιών, κάτι άκρως αντιπαιδαγωγικό, σύμφωνα με την εταιρεία, δεδομένου ότι χωρίς επαρκή γνώση της ελληνικής μυθολογίας ο μαθητής των 8 ετών δεν έχει την αντιληπτική ικανότητα να προβεί σε διαπολιτισμικούς συσχετισμούς. «Το μόνο που θα επιτύχει η πρόταση είναι να προκαλέσει την απέχθεια των μικρών μαθητών για ένα τόσο ευχάριστο και για την ηλικία τους πρόσφορο μάθημα», σημειώνει η εταιρεία. Μεταξύ των προτάσεων που θεωρεί άστοχες είναι και «η ισοπέδωση διδακτικά της Ελληνικής Επανάστασης ανάμεσα στις άλλες επαναστάσεις του 18ου-19ου αιώνα». «Προφανής είναι ο στόχος να διαπλάσουν οι μαθητές μόνο κάποια “ιστορική” και όχι “εθνική” συνείδηση», επισημαίνει μεταξύ άλλων η εταιρεία.