ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Online άδειες για πτήσεις drones

Online άδειες για πτήσεις drones

Ενα βήμα πιο κοντά στον περιορισμό των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών φέρνει η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) τους πολίτες που επιθυμούν να λάβουν άδεια για πτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των γνωστών drones. Μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος υποστήριξης του σχετικού κανονισμού για τα drones, η ΥΠΑ παρέχει τη δυνατότητα άμεσης υποβολής των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση, παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της πορείας της αίτησης, άμεσης επικοινωνίας για την επίλυση αποριών, υποβολής σχεδίων πτήσης, καθώς και διευθέτησης του συνόλου των διαδικασιών που άπτονται τις πτήσεις με drones. Μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα της ΥΠΑ (www.hcaa.gr ή www.ypa.gr), μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να εγγραφεί στο Μητρώο ή να υποβάλει ένα αίτημα μέσω της ΓΓΠΣ (Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων) και της εφαρμογής του Taxis.

Ο διαδραστικός χαρακτήρας της εφαρμογής επιτρέπει την καταχώριση στοιχείων χειριστή ή κατόχου drone απευθείας, τα οποία καθίστανται άμεσα διαθέσιμα προς διεκπεραίωση από την υπηρεσία χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία. Η ειδική ιστοσελίδα είναι κρυπτογραφημένη ώστε να διακινούνται με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα. Το νέο σύστημα προσφέρει ταχύτερη διεκπεραίωση της αίτησης, καθώς δέχεται την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών πριν παραληφθούν από την υπηρεσία τα πρωτότυπα έγγραφα (στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται).

Οι πολίτες θα λαμβάνουν οδηγίες και υποδείξεις με τη μορφή απλών μηνυμάτων σχετικά με τα αιτήματα που υποβάλλουν. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για το ακριβές στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αίτημα που έχει υποβληθεί, ενώ κάθε επικοινωνία (αιτήματα, φόρμες που υποβάλλονται, υποδείξεις υπαλλήλων της ΥΠΑ κ.λπ.) έχει χρονική σήμανση ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του ιστορικού της διαδικασίας. Παρέχονται επίσης γεωγραφικές πληροφορίες για πιθανές απαγορεύσεις των πτήσεων των drones. Κανείς μπορεί να υποβάλει μέσω τους συστήματος το σχέδιο πτήσης είτε παρέχοντας αριθμητικές συντεταγμένες είτε διαγράφοντας οπτικά, σε διαδραστικό χάρτη, την περιοχή ενδιαφέροντος.

Ταυτόχρονα ενημερώνει για έκτακτες περιστάσεις προσδιορίζοντας εάν η πτήση επιτρέπεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Προσφέρει επίσης πληροφορίες για τον εναέριο χώρο στον οποίο κινούνται τα drones και από άλλους φορείς όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ.ΑΣ. κ.ά.

Την ίδια στιγμή, η ΥΠΑ προχωρά στην προμήθεια νέου συστήματος επεξεργασίας και απεικόνισης σχεδίων πτήσεως και δεδομένων συστήματος επιτήρησης (Data Processing System / Air Traffic Management – DPS/ATM) και νέου συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής (Voice Communication & Recording System – VCRS) προϋπολογισμού 47,5 εκατ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου, είναι ηλεκτρονικός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.