ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξι ερωτήματα ΣτΕ για την πρόοδο δασικών χαρτών

Εξι ερωτήματα ΣτΕ για την πρόοδο δασικών χαρτών

Νέα ερωτήματα έθεσε στην εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) το Συμβούλιο της Επικρατείας για την πρόοδο των δασικών χαρτών. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο επισημαίνει για ακόμα μία φορά την τεράστια υστέρηση των δασικών χαρτών έναντι της κτηματογράφησης και τη νομική πλημμέλεια που αυτό προκαλεί. Και πιέζει το ΥΠΕΝ να καλύψει έστω και εκ των υστέρων τα στρατηγικά λάθη που έγιναν στη δεύτερη και τρίτη γενιά κτηματογράφησης.

Η υπόθεση είναι παλιά. Τρεις φορείς (Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΓΕΩΤΕΕ και Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων) προσέφυγαν προ ετών κατά πράξεων και παραλείψεων των υπουργών Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ, καταργήθηκε το 2013) και της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ). Οπως υποστηρίζουν οι φορείς, κατά την έναρξη της δεύτερης και τρίτης γενιάς κτηματογράφησης (το 2007 και 2010) έπρεπε παράλληλα να δρομολογηθεί και η κατάρτιση των δασικών χαρτών στις περιοχές αυτές. Τον Μάρτιο του 2016, με τέσσερις αποφάσεις (805-808/2016), το Ε΄ Τμήμα σημείωσε ότι «η παράλειψη της διοίκησης να ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών καθιστά την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης νομικά πλημμελή» και έδωσε προθεσμία στο Δημόσιο προκειμένου να παρασχεθούν διευκρινίσεις στο δικαστήριο.

Προ ημερών το ΣτΕ έδωσε δεύτερη αναβολή στο θέμα (απόφαση 1203/2017). Οπως επισήμανε, η ολοκλήρωση του κτηματολογίου χωρίς προηγούμενη κύρωση των δασικών χαρτών ενέχει σοβαρούς κινδύνους: «Η παράλειψη της διοίκησης να καταρτίσει και οριστικοποιήσει τους δασικούς χάρτες, αφού εξετάσει τις επί μακρόν εκκρεμούσες αντιρρήσεις κατά όσων από αυτούς έχουν αναρτηθεί, μπορεί να επιδράσει επί του κύρους των διαπιστωτικών πράξεων λειτουργίας του κτηματολογίου και της νομιμότητάς του εν γένει, με σοβαρότατες συνέπειες για την ασφάλεια των συναλλαγών, την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας και τη δημόσια πίστη», αναφέρει.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο απηύθυνε έξι νέα ερωτήματα στη διοίκηση:

α) Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών και, περαιτέρω, της κατάρτισης δασολογίου, ιδίως στις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση.

β) Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο έχει ήδη λειτουργήσει.

γ) Ποια μέτρα θα λάβει η διοίκηση ώστε οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις τις οποίες έχουν «δηλώσει» τρίτοι στο κτηματολόγιο να μην αποσυνδεθούν από τη δημόσια κτήση.

δ) Ποια μέτρα έχει λάβει προκειμένου να συμπεριληφθούν στους δασικούς χάρτες δασικές εκτάσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί, επειδή κατά τον χρόνο εκπόνησης του δασικού χάρτη βρίσκονταν σε ισχύ διατάξεις για τον ορισμό του δάσους που αργότερα ακυρώθηκαν.

ε) Σε πόσες περιοχές θα ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες πριν από τη λειτουργία του κτηματολογίου.

στ) Σε πόσες περιοχές επίκειται η λειτουργία κτηματολογίου χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και κυρωθεί δασικοί χάρτες.