ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κινητικότητα «δύο ταχυτήτων»

Κινητικότητα «δύο ταχυτήτων»

Στην εφαρμογή κινητικότητας «δύο ταχυτήτων» για τους εργαζομένους σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ΟΤΑ προσανατολίζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εφόσον δεν κατατεθούν εγκαίρως τα νέα οργανογράμματα.

Η διαδικασία κατάθεσης των νέων οργανισμών των υπουργείων ολοκληρώθηκε, έστω και με καθυστερήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι η κινητικότητα θα εφαρμοστεί κανονικά για το σύνολο των υπαλλήλων τους τον Σεπτέμβριο, όπως προβλέπει το μνημόνιο.

Ωστόσο, δεν διαφαίνεται το ίδιο για τα ΝΠΙΔ και ιδιαίτερα για τους δήμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί διά εγκυκλίου από το υπουργείο ότι τα ΝΠΙΔ θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα νέα επικαιροποιημένα οργανογράμματα μέχρι το τέλος Ιουλίου. Πιθανότατα για τους δήμους θα δοθεί ελαφρώς μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ενόψει του νέου «Καλλικράτη». Σε περίπτωση που οι καταληκτικές προθεσμίες που θα οριστούν παρέλθουν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στο σύνολό της, τότε η κινητικότητα θα ισχύσει τον Σεπτέμβριο μόνο για τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ που υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα νέα οργανογράμματά τους. Οσοι φορείς και ΟΤΑ δεν υποβάλλουν οργανογράμματα δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία και συνεπώς δεν θα έχουν δυνατότητα κάλυψης των κενών τους ούτε μέσω της κινητικότητας αλλά ούτε και μέσω προσλήψεων.

Οπως επισημαίνεται, ωστόσο, αρμοδίως, δήμοι και ΝΠΙΔ έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως προς το υπουργείο ότι καλύπτονται από τα ισχύοντα οργανογράμματα, οπότε στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχουν στη κινητικότητα αλλά χωρίς «αυξομειώσεις» στις «ανάγκες» τους.

Τα νέα οργανογράμματα, εφόσον καταρτιστούν θα πρέπει να σταλούν προς έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και στη συνέχεια στο ΣτΕ.

Η αντίστοιχη διαδικασία ολοκληρώθηκε προσφάτως για τους νέους οργανισμούς των υπουργείων από τους οποίους προκύπτει μικρή αύξηση οργανικών θέσεων, περίπου κατά 5%-10%. Ωστόσο, βάσει των προβλεπομένων στο μνημόνιο θα πρέπει τα υπουργεία, το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου, να έχουν ολοκληρώσει τα περιγράμματα θέσεων. Παράλληλα με τις διαδικασίες της κινητικότητας εξελίσσονται και αυτές που αφορούν την επιλογή νέων προϊσταμένων στο Δημόσιο. Σε σχετική εγκύκλιο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ολγας Γεροβασίλη, περιγράφονται τα κριτήρια για τη συμμετοχή των υποψηφίων καθώς και η αναλυτική μοριοδότηση των προσόντων και της δομημένης συνέντευξης στην οποία θα υποβληθούν.

Οπως επισημαίνεται, στη διαδικασία δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν υπάλληλοι που αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία τον επόμενο χρόνο, όσοι είναι δόκιμοι, καθώς και όσοι τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.

Κριτήριο για την επιλογή των προϊσταμένων είναι, μεταξύ άλλων, και ο βαθμός που έλαβαν κατά την αξιολόγηση των τριών τελευταίων ετών, ωστόσο για φέτος το κριτήριο αυτό θα παραληφθεί, καθώς η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης δεν έχει ξεκινήσει.