ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εως Σεπτέμβριο διορία επιλογής ΕΣΥ ή ιατρείου για τους γιατρούς του ΠΕΔΥ

08s9nosok

Προθεσμία έως το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφασίσουν –για δεύτερη φορά μετά την άνοιξη του 2014, οπότε δημιουργήθηκε το ΠΕΔΥ– εάν τελικά θέλουν να παραμείνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, δίνει στους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου –προς εφαρμογή ρυθμίσεων του νόμου για την Ψυχική Υγεία– οι γιατροί του ΠΕΔΥ υποχρεούνται να υποβάλουν έως τις 30/09/2017 αίτηση ένταξής τους στον κλάδο ειδικευμένων γιατρών/οδοντιάτρων ΕΣΥ, η οποία θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης, που σημαίνει ότι αρκετοί εξ αυτών θα πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο ΕΣΥ και τα ιδιωτικά τους ιατρεία, τα οποία αυτή τη στιγμή διατηρούν με δικαστικές αποφάσεις. Η υποχρέωση υποβολής αίτησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο, αφορά και όσους έχουν ήδη καταταγεί σε θέσεις κλάδου ΕΣΥ, οι οποίοι ωστόσο δεν θα αξιολογηθούν εκ νέου. Σημειώνεται ότι σήμερα οι μονάδες ΠΕΔΥ προσομοιάζουν με πύργο της Βαβέλ, αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς των γιατρών, καθώς «συγκατοικούν» γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, γιατροί κλάδου ΕΣΥ και γιατροί που διατηρούν το ιδιωτικό τους ιατρείο με δικαστικές αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στις μονάδες ΠΕΔΥ περίπου 2.200 γιατροί, εκ των οποίων οι μισοί παραμένουν στο ΕΣΥ διατηρώντας και τα ιδιωτικά τους ιατρεία.

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ όλων των ιατρών/οδοντιάτρων, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του πρόσφατου νόμου υπηρετούν σε μονάδες ΠΕΔΥ, «ανεξάρτητα από το εάν:

• Εχουν καταταγεί σε θέσεις κλάδου ΕΣΥ και έχει ήδη εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη ή όχι.

• Υπηρετούν δυνάμει προσωρινών διαταγών, αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή δικαστικών αποφάσεων (ακόμα και εάν έχουν εκδοθεί απορριπτικές των σχετικών αιτήσεων αποφάσεις, ή έχει λήξει η ισχύς τους).

• Εχουν αξιολογηθεί ή όχι.

• Εχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσής τους ή όχι.

• Διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο και ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους ή όχι».

Οσοι γιατροί υποβάλουν αίτηση ένταξης στον κλάδο ΕΣΥ θα πρέπει έως τις 31/12/2018 να κλείσουν το ιδιωτικό τους ιατρείο και να προσκομίσουν στην αρμόδια ΥΠΕ –εντός 10 ημερών από την αίτηση διακοπής της δραστηριότητάς τους σε ΔΟΥ– δικαιολογητικά που να το πιστοποιούν.