ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντιδράσεις ΠΟΣΔΕΠ για δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Αντιδράσεις ΠΟΣΔΕΠ για δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Το σύνολο σχεδόν των πανεπιστημιακών καλείται να υποβάλει δήλωση «πόθεν έσχες». Για το θέμα, ωστόσο, υπάρχει αντίδραση της ομοσπονδίας των πανεπιστημιακών ΠΟΣΔΕΠ που ζητεί ανάκληση της απόφασης.

Ειδικότερα, με πρόσφατη απόφαση, υποχρεούνται να καταθέσουν δήλωση «πόθεν έσχες» όλα τα μέλη ΔΕΠ που είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε οποιαδήποτε ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, καθώς και τα μέλη επιτροπών παραλαβής ή ενστάσεων έργων, ανεξαρτήτως της προέλευσης και του ποσού της χρηματοδότησης, με αναδρομική ισχύ από 1/1/2014. Με προφορική διευκρίνιση, η οποία ως τέτοια δεν καλύπτει τυπικά τους υπόχρεους, του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΑΕΔΠΚ) προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων, η υποχρέωση δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα για το 2013 και το 2014. Ετσι, καλούνται από τους ΕΛΚΕ οι πανεπιστημιακοί να υποβάλουν, ανάλογα με τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία ήταν ή είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι, είτε ετήσια είτε περιοδική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι τα στοιχεία της ΔΠΚ ήδη δηλώνονται (Ε1, Ε9), πλην του υπολοίπου στις 31/12 των τραπεζικών λογαριασμών το οποίο είναι διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές, η ΠΟΣΔΕΠ ζητεί από την κυβέρνηση να ανακληθεί το έγγραφο της ΑΕΔΠΚ σε ό,τι αφορά τη διασταλτική ερμηνεία του νόμου για την υποχρέωση των μελών ΔΕΠ να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης και για ερευνητικά προγράμματα τα οποία δεν αποτελούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων και μάλιστα ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισμού. Επίσης, ζητεί μέχρι τότε να δοθεί παράταση στην ασφυκτική ημερομηνία κατάθεσης των δηλώσεων για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές, οι οποίοι μόλις πριν από λίγες ημέρες ενημερώθηκαν σχετικά.