ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελλιπής καταγραφή τροχαίων που σχετίζονται με εργασία

Ελλιπής καταγραφή τροχαίων που σχετίζονται με εργασία

Κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε. βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά το μερίδιο των τροχαίων δυστυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία (σε σχέση με το σύνολο των τροχαίων), γεγονός το οποίο όμως, όπως περιγράφεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), μάλλον αποδίδεται σε πλημμελή καταγραφή και όχι σε καλές επιδόσεις.

Η καταγραφή νεκρών από τροχαία στην πλειονότητα των χωρών πραγματοποιείται από την Τροχαία. Στην περίπτωση όμως των τροχαίων εργατικών ατυχημάτων, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, δυσχεραίνοντας την πλήρη απεικόνιση της κατάστασης. Οι περισσότερες χώρες έχουν εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα στις Αρχές που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια της εργασίας και την υγεία. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, χώρες όπως η Γαλλία, η Ελβετία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα παρέχουν στοιχεία για τους θανάτους από εργατικά τροχαία ατυχήματα μέσω της Τροχαίας, γεγονός το οποίο δημιουργεί προβλήματα στη σύγκριση των στοιχείων. Το σοβαρότερο όλων των προβλημάτων, όπως επισημαίνει ο συντάκτης της έκθεσης, είναι ότι στα στοιχεία της Τροχαίας παρατηρούνται ανακρίβειες όσον αφορά τον σκοπό του οδικού ταξιδιού και πολλά από τα δυστυχήματα δεν καταγράφονται ως εργατικά.

Αποτέλεσμα είναι τα στοιχεία να δείχνουν έναν μέσον όρο τροχαίων εργατικών δυστυχημάτων στην Ε.Ε. ο οποίος βρίσκεται στο 5%, με την Ελλάδα να επιδεικνύει μεν υψηλά ποσοστά θανάτων από τροχαία (συνολικά), αλλά εκείνα που αποδίδονται σε εργατικά να βρίσκονται χαμηλά στην κλίμακα και να ταυτίζονται με τον μέσο όρο της Ε.Ε. Και αυτό γιατί, όπως αφήνει να εννοηθεί ο συντάκτης της έκθεσης, τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα στον δρόμο δεν δηλώνονται ως σχετιζόμενα με την εργασία.

Μεγάλο μερίδιο θανάτων από τροχαία συνδέεται με την εργασία στην Ελβετία –το ποσοστό αγγίζει το 41%– αλλά και στη Γαλλία, όπου το 39% του συνόλου των δυστυχημάτων στον δρόμο έχει να κάνει με την εργασία. Το μικρότερο μερίδιο διαθέτει η Σουηδία, με τα εργατικά ατυχήματα να αποτελούν μόλις το 3% του συνόλου των τροχαίων, ενώ και η Σλοβενία εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό από τον μέσον όρο της Ε.Ε., στο 4%.

Η βελτίωση της συλλογής δεδομένων αποτελεί ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των θανάτων στον δρόμο που συνδέονται με την εργασία, όπως επισημαίνεται στην έκθεση.