ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αίτημα παράτασης για ενστάσεις αγροτών επί δασικών χαρτών

11s09agrotes

Την παράταση του χρόνου υποβολής των αντιρρήσεων από την πλευρά των αγροτών που λήγει στις 27 Ιουλίου, όσον αφορά στα αγροτεμάχια που φαίνεται να έχουν χαρακτηριστεί δασικές εκτάσεις με βάση τους δασικούς χάρτες, ζητεί με επιστολή της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ η εταιρεία ΓΑΙΑ Επιχειρείν. Παράλληλα, ζητεί η παράταση να συνοδευτεί «από την περιγραφή μιας αυστηρά καθορισμένης και ρεαλιστικής –ως προς την εφαρμογή της– διαδικασίας που θα εκμεταλλεύεται τις τεχνολογικές δυνατότητες και θα εξασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών». Σε διαφορετική περίπτωση, δεδομένου ότι η κατοχύρωση αγροτεμαχίων ως δασικών έχει σχέση με την ιδιοκτησιακή τους κατάσταση αλλά και με το ποσό των επιδοτήσεων που αναλογούν στους παραγωγούς, επισημαίνεται στην επιστολή, «η κατάσταση που θα δημιουργηθεί θα είναι εκρηκτική για τον αγροτικό κόσμο».

Το αποτέλεσμα των διασταυρωτικών ελέγχων μεταξύ των δηλώσεων ΟΣΔΕ (δηλώσεις καλλιέργειας που έχουν υποβάλει οι παραγωγοί) και των δασικών χαρτών δημοσιοποιήθηκαν μόλις πριν από είκοσι ημέρες.]

Στατιστικά

Στατιστικά στοιχεία για τους δεκατρείς (13) νομούς της χώρας, όπου εντάσσονται κυρίως οι αναρτημένες περιοχές, αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

Συνολικά 430.000 αγροτεμάχια, δηλαδή ένα στα τέσσερα δηλωμένα αγροτεμάχια (24%), εμφανίζονται να έχουν επικάλυψη με δασική έκταση, η οποία ανέρχεται μεσοσταθμικά στο 37% της συνολικής τους έκτασης. Περισσότεροι από τους μισούς παραγωγούς (55%) που υπέβαλαν αίτηση ΟΣΔΕ εμφανίζονται να έχουν τουλάχιστον ένα αγροτεμάχιο στο οποίο υπάρχει μερική ή ολική επικάλυψη με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες (σε κάποιους νομούς φτάνουν το 70%).

Η συνολική επικαλυπτόμενη έκταση καλύπτει 1.250.000 στρέμματα δηλωμένων – επιλέξιμων εκτάσεων, δηλαδή το 8% της συνολικά δηλούμενης έκτασης σε αυτούς τους νομούς. Σε κάποιους από αυτούς, η συνολική φερόμενη ως δασική έκταση προσεγγίζει το 15% των δηλωμένων καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων λήγει στις 27 Ιουλίου, ενώ μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκε η εντολή στα ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων), των οποίων η ΓΑΙΑ Επιχειρείν έχει το συντονισμό, να ενημερώσουν τους παραγωγούς.

«Μέσα στο διάστημα των επόμενων δύο εβδομάδων, τα εμπλεκόμενα ΚΥΔ καλούνται να ενημερώσουν 120.000 παραγωγούς ότι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ παρουσιάζουν επικαλύψεις με τους δασικούς χάρτες και να τους κατευθύνουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών» επισημαίνεται στην επιστολή, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο. Σημειώνεται όμως ότι ακόμα και αν ενημερωθούν οι παραγωγοί, η διαδικασία απαιτεί χρόνο (π.χ. απαιτείται η κατάθεση τοπογραφικού) ενώ παράλληλα τα κατά τόπους δασαρχεία ζητούν διαφορετικά έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δοθούν σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες στους παραγωγούς.