ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ACS Athens: Νέα Ακαδημαϊκή Υποτροφία στο όνομα “Θωμάς Γιαλαμάς” για μαθητές Α’ Λυκείου

acsathens2-thumb-large

Το ACS Athens ανακοινώνει την νέα ακαδημαϊκή υποτροφία τριετούς διάρκειας στο όνομα “Θωμάς Γιαλαμάς”, για μαθητές που ξεκινούν την Α’ Λυκείου και θέλουν να ολοκληρώσουν το Λύκειο τους στο καλύτερο Διεθνές Σχολείο της Ελλάδας και να προετοιμαστούν κατάλληλα για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελάχιστη μέση βαθμολογία 18 στα 20.
  2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς από την εισαγωγική δοκιμασία του ACS Athens στα Αγγλικά και Μαθηματικά.
  3. Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν έκθεση με θέμα: «Η ευθύνη των σημερινών πολιτών να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα».

Η τριετής Υποτροφία Λυκείου “Θωμάς Γιαλαμάς” καλύπτει ολόκληρο το κόστος διδάκτρων στο ACS Athens.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους και μια εισαγωγική επιστολή αναφερόμενοι στην Υποτροφία “Θωμάς Γιαλαμάς” ηλεκτρονικά στο www.acs.gr/admission-guide ή να επικοινωνήσουν με το γραφείο Εγγραφών του ACS Athens στο 210-6070251 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2017.