ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρέμβαση ΕΙΤΗΣΕΕ ενόψει προκήρυξης για τις επτά άδειες

14s5til

Προτάσεις για την ορθή λειτουργία της τηλεοπτικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις δραματικές εξελίξεις που συντελούνται με την εφόρμηση της τεχνολογίας, κατέθεσε δημόσια η Ενωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας. Στην παρέμβασή της, ενόψει και των διεργασιών του ΕΣΡ για την προκήρυξη των 7 αδειών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας, η ΕΙΤΗΣΕΕ δηλώνει πως το συνολικό εύλογο τίμημα για την παραχώρηση του φάσματος στην Digea και για την αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά (και για τις δύο αδειοδοτήσεις) το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ για περίοδο 10 ετών.

Με συνέντευξή του, χθες, στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς όριζε ως «οδηγό» το ποσό των 250 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκε στον περυσινό ακυρωθέντα διαγωνισμό. Η ΕΙΤΗΣΕΕ παρατηρεί πως «ο διαγωνισμός αφορούσε την επιλογή 4 επιχειρήσεων στις οποίες θα δινόταν το αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης σε μια διαφημιστική αγορά 200 εκατ. ευρώ (το 2016) για μια περίοδο 10 ετών, υπογραμμίζοντας πως «δημοπρατήθηκε η συμμετοχή σε ένα ολιγοπώλιο». Και εξηγεί πως «ο περιορισμός του αριθμού των τηλεοπτικών σταθμών από 8 σε 4 θα απελευθέρωνε τουλάχιστον περί τα 450 εκατ. ευρώ στη δεκαετία και πως γι’ αυτό το ποσό οι υπερθεματιστές προσέφεραν στη δημοπρασία 250 εκατ. ευρώ».

Καθώς συντελούνται δομικές αλλαγές στην ηλεκτρονική ενημέρωση, η ΕΙΤΗΣΕΕ σημειώνει πως χρειάζεται ένας νέος νόμος και όχι ο ν. 4339/2015 που έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Η αδειοδότηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων «θα πρέπει να αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν τη συντακτική ευθύνη γραμμικού περιεχομένου, ανεξάρτητα εάν αυτές είναι ελεύθερες ή συνδρομητικές ή μεικτού τύπου και ανεξάρτητα του μέσου διανομής τους που μπορεί να είναι ακόμα και υβριδικό». Επιπλέον, «θα πρέπει να έχει τη μορφή της απλής αίτησης και εγγραφής σε μητρώο στα πρότυπα των πολλών άλλων κρατών της Ε.Ε (π.χ. Μεγάλη Βρετανία)». «Το σύστημα διαδικασίας πλειστηριασμού ή δημοπρασίας δεν είναι πρόσφορο σύστημα για την αδειοδότηση παρόχων τηλεοπτικού περιεχομένου», υπογραμμίζει η ΕΙΤΗΣΕΕ.

Σε ανακοίνωσή του ο υπουργός κ. Ν. Παππάς κάλεσε τα κόμματα να πάρουν θέση επί της ανακοίνωσης της ΕΙΤΗΣΕΕ με το ερώτημα «αν πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός από το ΕΣΡ ή όχι».