ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ανώριμες» προτάσεις για σκουπίδια

aporrimata

Το πρόβλημα στη διαχείριση των απορριμμάτων σήμερα δεν είναι η εξεύρεση χρηματοδότησης για τα απαραίτητα έργα, αλλά η ύπαρξη «ώριμων» έργων προς χρηματοδότηση. Αυτό υποστήριξαν χθες τα υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος, υποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την υστέρηση της χώρας -κυρίως της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού- στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αττική, όπου με ένα περιφερειακό σχεδιασμό κοστολογημένο στα 408 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε κοινοτική χρηματοδότηση 150 εκατ. ευρώ με τα ώριμα έργα να φθάνουν μόλις τα 60 εκατ. ευρώ. Οσο για την Πελοπόννησο; Ουδέν νεώτερον…

Οι αναπλ. υπουργοί Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος και Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρος Χαρίτσης πραγματοποίησαν χθες ενημέρωση σχετικά με τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους για τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων. Οπως ανέφεραν, σήμερα έχει «ενεργοποιηθεί» το σύνολο των διαθέσιμων πόρων, περί το 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 877 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε δράσεις διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων και τα υπόλοιπα στη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων και την απορρύπανση εκτάσεων. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, έχει γίνει πρόσκληση ύψους 273 εκατ. ευρώ για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, πράσινα σημεία και βιοαπόβλητα (περιφέρειες και δήμοι τα διεκδικούν καταθέτοντας προτάσεις), εκ των οποίων έχει οριστικοποιηθεί η ένταξη έργων ύψους 140 εκατ. ευρώ.

Επίσης, προ ημερών έγιναν δύο νέες προσκλήσεις συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ώριμων έργων (ώστε να αποφύγουν την αναλυτική διαδικασία αξιολόγησης και να ξεκινήσουν ταχύτερα). Ακόμα, από τη ρήτρα αναθεώρησης του ΕΣΠΑ (β΄ εξάμηνο 2017) θα εξασφαλιστούν ακόμα 51 εκατ. ευρώ που θα ενισχύσουν προσκλήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τέλος, θα διατεθούν 10 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για να υλοποιηθούν έργα που δεν είναι επιλέξιμα (αποκαταστάσεις χωματερών). «Βέβαια, το μεγάλο στοίχημα είναι ο βαθμός ετοιμότητας των φορέων και ωριμότητας των προτάσεων», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης. Ερωτώμενος από την «Κ», για τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις προτάσεις δήμων και περιφερειών και στους διαθέσιμους πόρους, ο αναπλ. υπουργός Οικονομίας ανέδειξε την υστέρηση ώριμων μελετών. «Θα βοηθήσουμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα στην ταχεία ωρίμανση έργων. Από εκεί και έπειτα, μπορούμε να καλύψουμε σε βάθος τριετίας όλες τις ώριμες προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ γίνεται επεξεργασία σεναρίων και συζητήσεις με την ΕΤΕπ για τις πρόσθετες ανάγκες, έπειτα από μια τριετία».

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα (απόστασης ανάμεσα στα αιτήματα των φορέων και στην ωριμότητα των έργων που ζητούν να χρηματοδοτήσει η Ε.Ε.) της Αττικής. Οπως ανέφερε η ειδική γραμματέας διαχείρισης τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα, η κυβέρνηση εκχώρησε στην Αττική 150 εκατ. ευρώ κοινοτικών πόρων «τα οποία υπερκαλύπτουν τα ώριμα έργα της, που αθροίζουν 60 εκατ. ευρώ». «Στην πρόσκληση των 273 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν 166 προτάσεις, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων όμως οι 88 ήταν ανώριμες. Αρα, βασική μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε πως όλα τα ώριμα έργα θα υλοποιηθούν». «Στόχος μας είναι να φθάσει η ανακύκλωση και η ανάκτηση στο 50%. Πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε έργα για το υπόλοιπο 50%», συμπλήρωσε ο κ. Φάμελλος.

Στην Πελοπόννησο

Σε ερώτηση της «Κ», σχετικά με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κ. Φάμελλος επιβεβαίωσε το αδιέξοδο. «Δεν έχει υπάρξει απάντηση. Ακόμα κι αν οι δήμοι επιλέξουν άλλο μοντέλο, πρέπει να το δηλώσουν και να αναλάβουν την ευθύνη. Δεν υπάρχει πολύς διαθέσιμος χρόνος».