ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πρώτο τέμενος στην Αθήνα απέκτησε διοίκηση

23s6yprg

Στον ορισμό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του ισλαμικού τεμένους της Αθήνας προχώρησε το υπουργείο Παιδείας. Στο επταμελές συμβούλιο θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι υπουργείων, δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, δύο εκπρόσωποι μεγάλων μουσουλμανικών κοινοτήτων και ένας νομικός, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τους πόρους και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του τεμένους.

Πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ισλαμικού τεμένους Αθηνών (που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Πιτταδάκης, αναπλ. προϊστάμενος διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας και αντιπρόεδρος η Σταματίνα Μουρελάτου, αναπλ. προϊσταμένη διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών. Τον Δήμο Αθηναίων θα εκπροσωπήσουν ο Γιάννης Βακουντούζης, προϊστάμενος διεύθυνσης του δήμου και η αντιδήμαρχος Νέλλη Παπαχελά. Εκπρόσωποι μουσουλμανικών κοινοτήτων ορίστηκαν οι Εχάμπ Ελ Σαγιέντ και Γκουλάμ Μουρταζά, ενώ την επιτροπή συμπληρώνει ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Στέφανος Βαζάκας.

«Επιθυμία του Δήμου Αθηναίων είναι το τέμενος να λειτουργήσει όπως πρέπει», λέει η κ. Παπαχελά. «Θέλουμε η άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων να γίνεται με ηρεμία και να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Οφείλουμε να διαψεύσουμε τους φόβους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση του τεμένους τροποποιήθηκαν πρόσφατα (νόμος 4473/17). Οπως ορίζεται, το νομικό πρόσωπο εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δημοσίου τομέα. Ο οργανισμός του τεμένους θα εγκριθεί με προεδρικό διάταγμα (των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών) και ο κανονισμός λειτουργίας με κοινή απόφαση των δύο υπουργείων. Ο οργανισμός θα λειτουργήσει με αποσπασμένους υπαλλήλους και μάλιστα δίνεται ως κίνητρο για τις θέσεις ευθύνης η προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας ως χρόνος σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης. Ο κανονισμός θα καθορίσει όλα τα διαδικαστικά, όπως τις ώρες λειτουργίας, την επιλογή του ιμάμη και τον χρόνο κατ’ ιδίαν παραχώρησης του τεμένους σε μουσουλμανικές κοινότητες «για την ικανοποίηση των λατρευτικών τους αναγκών, ανάλογα με τις ανάγκες τους».

Υπενθυμίζεται ότι το κυρίως κτίριο του τεμένους έχει κατασκευαστεί, ενώ η ολοκλήρωση όλων των εργασιών πρόσφατα μετατέθηκε για το τέλος του έτους.