ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποψη: Πρόχειρη η κυβερνητική πρόταση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

20s1gavr-thumb-large

Μετά την πρόσφατη ιδεοληπτική νομοθετική παρέμβαση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία αναιρεί την αναπτυξιακή προοπτική των ιδρυμάτων, περιορίζει την αυτονομία τους και τα εγκλωβίζει σε ένα σπιράλ εσωστρέφειας, η κυβέρνηση έστρεψε εκ νέου το ενδιαφέρον της στις αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι εν λόγω εξαγγελίες ήρθαν ύστερα από μια μακρά περίοδο παλινωδιών και αντικρουόμενων κυβερνητικών δηλώσεων, σε σημείο αυτοαναίρεσης, περί δήθεν κατάργησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με στόχευση τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα σοβαρότατα προβλήματα της καθημερινότητας.

Η κυβερνητική πρόταση, για την οποία έχουμε ήδη εκφράσει θεμελιώδεις αντιρρήσεις, είναι κατ’ αρχήν ασαφής και δύσκολα υλοποιήσιμη με διαφαινόμενες σοβαρές δυσλειτουργίες. Πέρα όμως από πρόχειρη, η κυβερνητική πρόταση είναι πρωτίστως ελλιπής και αποσπασματική, καθώς απουσιάζει από αυτή κάθε έννοια αξιολόγησης. Η αξιολόγηση δομών, διαδικασιών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών συνιστά προϋπόθεση τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης εν γένει, όσο και για την αξιοπιστία κάθε συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (πόσο μάλλον στην περίπτωση που οι σχολικές επιδόσεις συνεκτιμώνται –παράλληλα με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις– για τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας που διασφαλίζει την πρόσβαση αυτή).

Περαιτέρω, από την κυβερνητική πρόταση απουσιάζουν οι αναγκαίες δικλίδες διασφάλισης της αντικειμενικότητας και της αδιαβλητότητας του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτι το οποίο ήταν απολύτως διασφαλισμένο με το ισχύον σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, παρά τα όποια επιμέρους τρωτά του σημεία.

Τέλος, η κυβερνητική πρόταση δεν αναδεικνύει επ’ ουδενί τον αυτόνομο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο του Λυκείου. Και αυτό, παρόλο που η παλαιόθεν υποστηριχθείσα άποψη για συνυπολογισμό της επίδοσης του μαθητή στο Λύκειο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χρήζει μελέτης, και, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα δικαιότερο σύστημα. Η κυβέρνηση όμως δεν αξιοποιεί ούτε αυτή την ευκαιρία. Τουναντίον, το συνολικό σχέδιο ακυρώνει εν τοις πράγμασι τη Γ΄ Λυκείου, με την πρόβλεψη της διπλής εξεταστικής στην ίδια χρονιά, αλλά και τις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου, αφού τα παιδιά, μοιραία, θα συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους στα πανελλαδικά (ή «κεντρικά» – κατά την προσφιλή τακτική μετονομασιών του ΣΥΡΙΖΑ) εξεταζόμενα μαθήματα.

Δυστυχώς, πρόκειται για άλλη μια ευκαιριακή άσκηση πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης, με προφανή στόχευση επικοινωνιακού χαρακτήρα ενόψει της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

* Η κ. Νίκη Κ. Κεραμέως είναι βουλευτής Επικρατείας, τομεάρχης Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων Ν.Δ., δικηγόρος.