ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 16ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για το Ασβεστολιθικό Ναννοπλαγκτόν

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 16ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για το Ασβεστολιθικό Ναννοπλαγκτόν

Η Διεθνής Ένωση για το Ασβεστολιθικό Ναννοπλαγκτόν (International Nannoplankton Association) πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία για πρώτη φορά στην Αθήνα το καθιερωμένο ανά διετία Συνέδριό της με τίτλο «16th INTERNATIONAL NANNOPLANKTON ASSOCIATION MEETING». Το συνέδριο που διοργανώθηκε από την Καθηγήτρια Μαρία Τριανταφύλλου (Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) σε συνεργασία με τον Dr. Jeremy Young (Principal Research Associate, Dept. of Earth Sciences, University College London), διεξήχθη κατά το διάστημα 23/10/2017-2/11/2017 στους άρτια οργανωμένους χώρους του ξενοδοχείου "Divani Acropolis Palace", φιλοξενώντας συμμετέχοντες από 30 διαφορετικές χώρες.

Το συνέδριο στο οποίο συμμετείχε μία ομάδα 150 εκλεκτών ακαδημαϊκών από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης, Αμερικής, Κίνας, Ινδίας, κλπ, χαιρέτησαν και τίμησαν με την παρουσία τους η Καθηγήτρια Φωτεινή Πομώνη-Παπαιωάννου, Διευθύντρια του Τομέα Ιστ. Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, και ο Δρ. Σπύρος Μπέλλας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής  Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων ΑΕ, καθώς και έλληνες επιστήμονες με σημαντική διεθνή παρουσία στο τομέα του Ασβεστολιθικού Ναννοπλαγκτού όπως ο Δρ. Σπύρος Θεοδωρίδης, καθώς και η Δρ. Ευγενία Μωραΐτη από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 16ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για το Ασβεστολιθικό Ναννοπλαγκτόν-1

Κατά τις εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες σχετικά με τρέχοντα και καινοτόμα ζητήματα της ταξινόμησης, της μοριακής φυλογένεσης, της βιογεωγραφίας, της παλαιοωκεανογραφίας, της βιοστρωματογραφίας και της παλαιοοικολογίας του ασβεστολιθικού ναννοπλαγκτού, καθώς επίσης και την εφαρμογή τους στη σύγχρονη έρευνα των περιβαλλοντικών και γεωπεριβαλλοντικών επιστημών. Στα συμπεράσματα του συνεδρίου τονίστηκε η ταχύτατη πρόοδος σε όλους τους τομείς της κατανόησης του Ασβεστολιθικού Ναννοπλαγκτού και των απολιθωμένων στοιχείων του, τα οποία εδώ και 150 εκατομμύρια χρόνια, συμβάλλουν στην παραγωγή ανθρακικών ιζημάτων, που αποτελούν το 1/2 της επιφάνειας του πυθμένα των ωκεανών και το 1/3 της επιφάνειας της Γης. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη συστηματικής εργασίας προς την κατεύθυνση της ανάδειξης του Ασβεστολιθικού Ναννοπλαγκτού σε Γεω-Περιβαλλοντικά θέματα με ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον, όπως η παγκόσμια κλιματική μεταβολή, οι μεταβολές της βιοποικιλότητας και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων, που σχετίζονται με την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Επίσης, στο πλαίσιο της Βιομηχανικής Μικροπαλαιοντολογίας εντοπίστηκε η ανάγκη για συνέχιση της συζήτησης σχετικά με τις άμεσες εφαρμογές του Ασβεστολιθικού Ναννοπλαγκτού στη μελέτη ιζηματογενών λεκανών για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.

Η προσυνεδριακή εκδρομή της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου, του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών και του Ναυπλίου με υπεύθυνο της γεωπεριβαλλοντικής ξενάγησης τον Ιωάννη Παπανικολάου, Αναπλ. Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την μετασυνεδριακή εκδρομή στη Σαντορίνη, που περιλάμβανε γεωλογική ξενάγηση από τον  Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Παπανικολάου και την Επικ. Καθηγήτρια Παρασκευή Νομικού (Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Και στις δύο περιπτώσεις, οι σύνεδροι εντυπωσιάστηκαν από την επίσκεψη θέσεων παγκόσμιου γεωπεριβαλλοντικού ενδιαφέροντος.  

Η Διεθνής Ένωση για το Ασβεστολιθικό Ναννοπλαγκτόν και οι διοργανωτές του 16th INTERNATIONAL NANNOPLANKTON ASSOCIATION MEETING ευχαριστούν θερμά τους συμμετέχοντες, τους χορηγούς, π.χ., EYΔΑΠ, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Δήμος Θήρας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, όπως επίσης και όλους τους υποστηρικτές και κυρίως τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετείχαν ως εθελοντές του συνεδρίου. Χωρίς τη δική τους συμβολή, η πραγματοποίηση και η επιτυχία του συνεδρίου θα ήταν αδύνατη.

Περισσότερες πληροφορίες, το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου και οι περιλήψεις των επιστημονικών παρουσιάσεων, είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του INA16 Meeting (www.ina16athens.com). Από το σύνολο των παρουσιάσεων, επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευθούν σε ειδικούς τόμους των έγκριτων επιστημονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου Elsevier, Marine Micropaleontology και Revue de Micropaleontologie.