ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση του Stanford Club of Greece για την παιδεία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση του Stanford Club of Greece για την παιδεία

Σε μία πλήρη ακροατών αίθουσα της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών έλαβε χώρα την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου η εκδήλωση του συνδέσμου αποφοίτων του Πανεπιστημίου Stanford (Stanford Club of Greece), με τίτλο «Βέλτιστες Πρακτικές για την Εκπαίδευση: Διεθνής Θεώρηση» και κεντρικούς ομιλητές τους Καθηγητές Eric Bettinger και Francisco Ramirez του Πανεπιστημίου Stanford.

Τη βραδιά άνοιξε ο κ. Χρήστος Στεργίου, Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Stanford, ο οποίος έθεσε τη βάση για το ζήτημα της εκδήλωσης, χαρακτηρίζοντας την εκπαίδευση ως μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος ως ύψιστο στόχο.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ο κ. Eric Bettinger, Αναπληρωτής Καθηγητής, Stanford Graduate Schools of Education and Business, εστίασε στα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ως αποτελεσματικές λύσεις, ο καθηγητής παρουσίασε την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων για τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών, την πληροφόρηση των φοιτητών για τις δομές υποστήριξης που παρέχονται από τα ίδια τα πανεπιστήμια, το χτίσιμο μιας πιο προσωπικής σχέσης του καθηγητή με τους φοιτητές του, αλλά και την παροχή υποστήριξης στους καθηγητές ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες κάθε φοιτητή ξεχωριστά.

Στο πάνελ που ακολούθησε με τη συμμετοχή των κ. Κωνσταντίνου Δούκα, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Λυκείου και IB, Εκπαιδευτήρια Δούκα, κ. Θεόδωρου Φιλάρετου, Αντιπροέδρου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Κολλέγιο Ανατόλια, κ. Ζωής Γείτονα, Αντιπροέδρου και Συντονίστριας IB Diploma Programme, CGS και κ. Σπύρου Κασιμάτη, Καθηγητή και Σύμβουλου Ψυχικής Υγείας, η συζήτηση επεκτάθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης μίας ανθρωποκεντρικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα εστιάζει στην ανάπτυξη της σκέψης. Προς την κατεύθυνση αυτή, προτάθηκε η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας του εκάστοτε σχολείου αλλά και του κάθε καθηγητή στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της αντίστοιχης διδακτέας ύλης, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Francisco Ramirez, Καθηγητής Εκπαίδευσης και Κοινωνιολογίας, Stanford Graduate School of Education, ο οποίος εξήγησε τις πρόσφατες εξελικτικές τάσεις στη λειτουργία των πανεπιστημίων παγκοσμίως: αυτές είναι η τάση προς την επιχειρηματικότητα, η ενδυνάμωση του ατόμου εντός του πανεπιστημίου και η αυξανόμενη νομική πολυπλοκότητα της πανεπιστημιακής λειτουργίας. Επιπλέον ο καθηγητής παρατήρησε ότι και σε χώρες με στρεβλό και περιοριστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως η Ελλάδα, μικρές θεσμικές τομές είναι εφικτές και έχουν μεγάλο όφελος.

Παίρνοντας αφορμή από την εισήγηση του Καθηγητή Ramirez, στη συζήτηση που έγινε με τη συμμετοχή των κ. Βασίλη Βασσάλου, Καθηγητή Πληροφορικής, Διευθυντή Προγράμματος MSc στην Επιστήμη των Δεδομένων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κ. Νίκου Βέττα, Γενικού Διευθυντή ΙΟΒΕ, Καθηγητή Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και των δύο κεντρικών ομιλητών, καθηγητών του Πανεπιστημίου Stanford, προτάθηκαν βελτιώσεις για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση που εστίασαν στην αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των φοιτητών μέσω της ποικιλίας ασκήσεων και εξετάσεων καθώς και της διασποράς αυτών σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής χρονιάς, στην έκθεση των φοιτητών σε νέες ιδέες μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών αλλά και καθηγητών, τη συνεχή υποστήριξη και αξιολόγηση των καθηγητών ώστε να βελτιώνεται συνεχώς το εκπαιδευτικό τους έργο αλλά και την έναρξη του διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους για την από κοινού σύμπραξη στη βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μετά την εκδήλωση, ο κ. Στεργίου δήλωσε: «Μία ακόμη εκδήλωση του Stanford Club of Greece κλείνει με επιτυχία, καταγράφοντας πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις για τη βελτίωση ενός τόσο κρίσιμου τομέα της χώρας όπως αυτός της εκπαίδευσης. Ως Stanford Club of Greece στοχεύουμε στο να συνεχίσουμε πολύ ενεργά και στο μέλλον με παρόμοιες δράσεις, που θα προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις στα ζητήματα του τόπου».