Ο Δρόμος του Μεταξιού περνάει από το Σουφλί

Ο Δρόμος του Μεταξιού περνάει από το Σουφλί

1' 9" χρόνος ανάγνωσης

Οποιος έχει ταξιδέψει στο Σουφλί και έχει επισκεφθεί το Μουσείο Μετάξης, έχει μάθει για την ιστορία του μεταξιού και για το πώς αναπτύχθηκε η μεταξουργία στην περιοχή, αναδεικνύοντάς τη σημαντικό μεταξοπαραγωγικό κέντρο της Ελλάδας στα τέλη του 19ου – μέσα του 20ού αι. Εχει μάθει, επίσης, όλες τις λεπτομέρειες της σηροτροφίας: από την παραγωγή και την εκκόλαψη του σπόρου, τα στάδια ανάπτυξης του μεταξοσκώληκα, την ύφανση του κουκουλιού, τον καθαρισμό και τη διαλογή, τον κύκλο ζωής του μεταξοσκώληκα, που κλείνει με την απόπνιξη, έως το ξετύλιγμα της κλωστής του κουκουλιού, τη βαφή και την ύφανση των μεταξωτών. Φυσικά, έχει θαυμάσει τις αυθεντικές σουφλιώτικες φορεσιές στον πρώτο όροφο.

Και να τώρα που το μουσείο, ένα από τα εννέα του Δικτύου Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Εθνικό Μουσείο Μετάξης στην Κίνα, με στόχο την ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία των δύο φορέων. Πολιτιστικές ανταλλαγές, από κοινού διοργάνωση εκθέσεων, καθώς και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η συνεργασία συνδέεται με την πρωτοβουλία της Κίνας «Μία Ζώνη, ένας Δρόμος» («One Belt, οne Road»), που περιλαμβάνει δράσεις και διακρατικές συνέργειες κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού. Οι δυο φορείς θα διαμορφώσουν πλαίσιο επικοινωνίας που θα συμπεριλάβει τοπικές κοινωνίες, όπως το Σουφλί, αναπόσπαστο στοιχείο της κληρονομιάς του οποίου αποτελεί η καλλιέργεια του μεταξιού κ.ά. Με δεδομένο ότι το 2018 έχει κηρυχθεί Ευρωπαϊκό Ετος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στόχος είναι να ενεργοποιηθεί άμεσα, με ποικίλες δράσεις, η συμφωνία.